Curs de profesori de Tantra Yoga,  TTC200, septembrie 2023- iunie 2024 

 Trăind în Frumusețea Inimii Spirituale 

Tantra Teaching Training Course (TTTC) din cadrul Centrului Kamala de Hridaya Yoga și Meditație nu este doar un curs de inițiere în tantra shastra, ci mai presus de toate reprezintă o cale pentru a intra în cel mai profund tărâm al ființei noastre – atman, Sinele Suprem. Aceasta poate dura întreaga viață, sau mai multe vieți. Căci, așa cum se afirmă în Bhakti Yoga, nu timpul este important, ci adorarea Conștiinței Supreme cu fiecare respirație. 

Tantra este răspândirea învățăturii care eliberează, iar aceasta înseamnă că întreaga ființă se poate transforma eliberându-se de condiționările conștiinței individuale. Caracteristica tantrei constă în puterea ei de a îmbrățișa, de a cuprinde toate aspectele aspirantului pentru a-l ajuta să se reîntoarcă în Sinele Suprem, Inima Spirituală (Hridaya) printr-o sadhana (practică spirituală) specifică. 

Nu există nimic mai important decât să descoperi cine ești cu adevărat, iar calea noastră vizează cel mai înalt nivel de conștiență. Pentru aceasta, invităm toate sufletele pure cu o aspirație spirituală autentică să recunoască Adevărul Suprem al lui atman.

Metodele tantrice sunt minunate și combină contemplația cu sublimarea, beneficiile folosirii yantrei cu efectele deosebite ale mantrei, trezirea energiei Kundalini cu fericirea vieții de zi cu zi.

Dacă îl vei întreba pe un tantric care este miezul tantrei, răspunsul va fi cu siguranță – cunoașterea celor 10 Mari Înțelepciuni, Dasha Maha Vidya, care poate oferi realizarea spirituală și, de asemenea, o viață plină de bucurie. În cadrul Școlii noastre de Yoga, oferim învățăturile și inițierile în Dasha Maha Vidya yoga (Yoga Celor Zece Mari Înțelepciuni), iar acest curs de profesori integrează și domeniul sexualității tantrice pentru transformarea spirituală. 

Prin urmare, cursul nostru de tantra yoga deschide o cale spirituală pentru cei care doresc să răspândească viziunea profundă asupra energiilor, kundalini, sexualitate, meditație și yoga. 

Credem că întreaga viață poate fi o yoga continuă a Sinelui Suprem (Inima Spirituală). Pregătirea noastră în acest sens ne va ajuta să-i ajutăm pe alții și cu instrumentele specifice tantrei. Așadar, un profesor tantric de Hridaya Yoga este un căutător devotat al iubirii și compasiunii.

Caracteristicile specifice ale cursului de formare a profesorilor de tantra yoga 

Tantra TTC200 merge mai adânc în transformarea interioară. Vom învăța împreună, continuu, ca elevi și profesori, să fim dincolo de roluri. Aici nu ne asumăm un nou rol – cel de profesor, ci învățăm constant să fim dincolo de roluri. Vom folosi exaltarea energiilor, minunarea, contemplarea pentru revelarea Inimii Spirituale și a frumuseții vieții.
Învățăturile și suportul spirituale vor continua și după această perioadă formală. Tantra Yoga este un domeniu vast și nu este doar o sumă de tehnici pe care cineva le poate învăța, ci o tradiție autentică consacrată revelării esenței ființei noastre, atman. 

Acest curs are 9 module și conține, de asemenea, o retragere în tăcere pentru revelarea Inimii Spirituale, atman, și practică intensă a predării la cursurile de yoga. Opțional, include și o retragere de meditație în întuneric.  Vor fi două examene formale care se bazează pe o pregătire teoretică solidă.
Vom încerca să aducem entuziasm în învățăturile prezentate, iar activitatea noastră este abordată nu prin cantitate, ci prin calitate și, prin urmare, conștientizarea, inteligența și creativitatea sunt prezente.

Este important pentru noi să oferim elevilor noștri aceeași încredere în profunzimea ființelor lor. Încrederea și credința în oceanul infinit de Lumină al Inimii ar trebui să radieze în primul rând din ființa noastră.
Acesta este cel mai bun mod de a preda – este o atitudine de afirmare a Inimii, fără a rămâne în ego.

Nu încurajăm spiritul „competitiv”. Trebuie doar să ne arătăm și să ne expansionăm propriile posibilități și daruri, dar nu în comparație sau spre deosebire de alții. Trăind în conștientizare, introspecție, libertate și frumusețe devenim profesori foarte buni.

Demersul nostru nu este sec, ci plin de bucurie, iubire, aspirație spirituală.

Vă încurajăm să continuați să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți constant modul în care mesajul Inimii poate lumina sufletele oamenilor.


Vom menține 3 direcții principale în Tantra TTC:
1. Conștiența Inimii Spirituale, fundalul de liniște, pace al ființei noastre – care este atât Cunoașterea Reală, Jnana, cât și strălucirea Iubirii, Bhakti;
2. Cunoașterea practică (metodologică) – care constă în metode de meditație și transformare;
3. Cunoașterea teoretică (inclusiv metodologia de predare) – necesară pentru un profesor de tantra yoga, meditație și hatha yoga.

Vă dorim o călătorie inspirată în Beatitudinea Realității!

ASPECTE ADMINISTRATIVE

Școala noastră de yoga este înregistrată în Yoga Alliance (cea mai cunoscută asociație de yoga din lume).

În România acest curs este susținut de profesorii Centrului de Hridaya Yoga și Meditație – Kamala: Simona Trandafir, Liviu Gheorghe, Sebastian Teodor, Veronica Godeanu.

Pregătirea cuprinde următoarele subiecte:

-Principii fundamentale în Tantra Yoga

– Înțelegerea iubirii ca fundament în tantra 

– Aspecte esențiale pentru realizarea practicii yoga din perspectiva tantrică

– Principalele instrumente în tantra: mantra, yantra

– Hridaya Yoga – principii metafizice și concepte de bază, inclusiv Hridaya Hatha Yoga, semnificația Inimii Spirituale (atman), cunoașterea celor 4 atitudini fundamentale din meditația Hridaya, abandonul – o cheie fundamentală pe calea cunoașterii Sinelui,

– spanda – freamătul Sacru al Inimii, un concept esențial în dezvoltarea trăirilor tantrice prezentat din perspectiva tradiției shaivismului din Kashmir

-Viziunea hridaya yoga asupra sexualității 

– Cosmizarea ființei umane prin tantra yoga

– Energia și conștiința – cei doi poli ai unei practici corecte

– Prezentarea anatomiei subtile – Kosha (corpurile subtile) – Nadi (canale energetice) – Chakra (centrii energetici)

– Asane tradiționale yoga importante pentru practica tantrică

– Tehnici de bază în Pranayama

– Etapele meditației pentru revelarea Inimii Spirituale

– Conceptul tantric brahmacharya (care vizează urmarea Divinului respectând și continența sexuală)

– Sexualitatea sacră pentru transformarea spirituală

– Viziunea tantrică despre Shiva și Shakti din perspectiva shaivismului din Kashmir

– Cum se reflectă cuplul divin Shiva-Shakti în cuplul celor doi îndrăgostiți pe calea tantrică

– Învățături despre Kundalini Shakti. Metode practice de trezire a energiei Kundalini

– Tehnici tantrice pentru trezirea, sublimarea și controlul energiilor feminine și masculine

– Metode erotice din Kama Sutra transfigurate din perspectiva tantrică

– Conexiunea dintre undele cerebrale și stările de conștiință

– Cultivarea atitudinilor adecvate pentru o viață sahridaya (o viață plină de entuziasm și bucurie) – transformarea vieții într-un instrument adecvat pentru revelarea Sinelui

– Metode de dezvoltare a conștienței: prinderea minții agitate etc

– Metode de trezirea a Inimii: A sufla asupra tăciunilor Inimii etc

– Tehnici tantrice pentru armonia în cuplu – în plan sexual, afectiv, mental, spiritual

– Psihologia cuplului tantric

– Ritualul tantric consacrat revelării Inimii Spirituale (înțelegerea rolului continenței sexuale în tantra)

– Prezentarea și practica unor metode meditative din Vijnana Bhairava Tantra, și din Imnurile lui Abhinavagupta

– Cele 10 Mari Înțelepciuni – Dasha Maha Vidya și viața de zi cu zi. Deschiderea prin Maha Vidya față de conștiința unității

– Inițierea în mantra lui Chinnamasta – Marea Înțelepciune a curajului și a discernământului. (Chinnamasta este totodată cea care îi ajută pe cei doi îndrăgostiți să se detașeze de individualitatea limitatoare și să se deschidă față de supramental)


Cursul nostru va cuprinde de asemenea și:

-Meditația de revelare a Inimii Spirituale (atman)

– Anatomie și fiziologie

– Metodologie: cum să predați conceptele tantrice și hatha yoga din perspectiva Inimii Spirituale (Hridaya) etc.

– Formarea practică –  sesiuni de practică pentru fiecare participant

– Participarea la o retragere în tăcere pentru meditație hridaya, de 3 zile

– Discuții și îndrumări individuale

– Retragere individuală de 24 de ore în întuneric – Kaya Kalpa (recomandat, nu obligatoriu)

Parcurgerea cu succes a acestui curs de 200 de ore acordă permisiunea absolvenților să predea tantra yoga din perspectiva spirituală din Hridaya Yoga.

Termeni de acord

Vă rugăm să nu subestimați cerințele intelectuale și fizice care vor fi necesare pentru a participa la un astfel de curs ce condensează într-un interval de timp scurt o amplă filozofie și practică. Vă rugăm să vă faceți o autoevaluare corectă fizică, psihologică și spirituală înainte de înscrierea la acest curs.

Nu pot participa la curs persoanele care au boli psihice grave.

Cursul nu include nuditate sau sexualitate explicită și este adecvat atât celor începători, cât și celor avansați în practica yoga.

Cursul de profesori Hridaya este structurat cu cele mai bune intenții de a-i ajuta pe elevi să se dedice unei vieți spirituale, pure.

Vă rugăm să citiți următoarele afirmații. Prin bifarea casetei pe formularul de cerere, înseamnă că ați citit, înțeles și ați hotărât să acceptați condițiile stabilite.

Determinarea și comunicarea

Mă angajez să fac tot ce pot pentru a participa la toate activitățile cursului. Dacă am unele necesități personale specifice, yoga sau de altă natură, le voi discuta cu coordonatorii cursului.

Responsabilitatea

Fiind un program complex de studiu și practică, cursul poate ridica unele probleme personale. Programul este menit să încurajeze dezvoltarea personală și, prin urmare, poate impulsiona schimbări considerabile în atitudine. Accept responsabilitatea pentru toate aspectele legate de comportamentul meu în timpul acestui curs.

Punctualitatea

Punctualitatea este una din cheile succesului la acest curs. Accept responsabilitatea de a fi prezent la timp la toate sesiunile programului. Înţeleg că întârzierile repetate sunt motive care pot să atragă neprimirea certificatului de absolvire.

Managementul timpului

Accept responsabilitatea pentru gestionarea timpului, dieta și relațiile mele personale într-un mod care să sprijine participarea mea deplină și punctualitatea la curs.

Puritatea

Conform sistemului Hridaya, este necesar să se mențină puritatea care va amplifica eficiența practicilor spirituale.

Sunt de acord că orice utilizare a tutunului, alcoolului și a altor substanțe toxice este interzisă. Nerespectarea acestei cerințe duce la excluderea de la curs.

Respectul față de colegi și profesori

În scopul de a crea un mediu propice, îmi asum responsabilitatea pentru menținerea unei atitudini de respect față de colegii de curs și față de profesori. În cazul în care apar dificultăți, mă angajez să cer și să urmez sfatul profesorilor mei.

Deschiderea și Discernământul

Hridaya Yoga oferă învățături spirituale, în afara dogmelor religioase de orice fel. Sunt de acord să-mi păstreze o minte deschisă, bunul simț, discernământul, precum și o atitudine echilibrată, în scopul de a aprecia și înțelege deplin învățăturile oferite.

Declar pe proprie răspundere că nu am afecţiuni sau probleme de natură psihologică sau mentală (schizofrenie, paranoia etc).

Înţeleg că recomandările acestui curs nu se substituie sfatului medicului şi tratamentelor medicale. Centrul de Yoga şi Meditaţie Kamala nu este răspunzător în cazul practicării incorecte a tehnicilor yoga predate sau a nerespectării recomandărilor profesorilor de yoga.

Termenii de acord vor fi semnaţi pe fişa de înscriere.

Date importante

Participarea la cursul de profesori include și o retragere pentru meditație de 3 zile în Centrul Kamala și de asemenea materiale scrise și audio necesare pregătirii.

Condiții de înscriere:

– Vârsta minimă 22 de ani

– Cunoștințe generale de yoga și meditație, dobândite prin urmarea cursurilor sau activităților centrului Kamala, sau absolvirea cursului de profesori yoga TTC 200 organizat de centrul nostru

– Completarea și semnarea fișei de înscriere și asumarea condițiilor cerute

– Achitarea taxei de rezervare (sau a sumei integrale)

Acceptarea la acest curs implică etapele următoare:

– trimiterea formularului de înscriere completat, împreună cu o poză recentă în care să se vadă clar fața

– un interviu (pe internet sau față în față).

Centrul Kamala își rezervă dreptul de a selecta persoanele care urmează să participe la curs. Acceptarea sau nu a înscrierii la curs va fi anunțată în interval de o lună de la momentul depunerii înscrierii. Cei care nu sunt acceptați vor primi înapoi taxa de rezervare, mai puțin comisioanele de transfer bancar.

Taxa de participare se poate achita în următoarele variante:

– se achita taxa integral (1875 euro/persoana; plata se poate face în euro sau în lei, la cursul zilei). Dacă taxa se achită integral până pe 31 august 2023, se oferă o reducere, adică se va achita suma totală de 1700 euro.

– se achita o taxa de înscriere de 275 euro/persoana si diferenta de 1600 euro până la începutul primului modul.

– se achita o taxa de înscriere de 250 euro/persoana, apoi la fiecare modul (lunar, timp de 9 luni, din septembrie 2023 până în iunie 2024) o taxa de 200 euro/persoana.

Locaţie

Cursul va avea loc la Centrul Kamala din Sânpetru, Braşov, cu posibilitatea ca o parte din module să poată fi realizate online.

Cazare și masa

Se oferă cazare gratuit pentru cei din alte orașe, care solicită aceasta.

Masa se poate asigura contra cost prin intermediul centrului Kamala.

Micul dejun este oferit gratuit tuturor participanților.

Următorul curs Tantra Teacher Training Course (TTTC 200) România va avea loc în perioada septembrie 2023 – iunie 2024 astfel:

Modul 1. 30 septembrie  – 1 octombrie 2023

Modul 2. 28-29 octombrie 2023

Modul 3. 25-26 noiembrie 2023

Modul 4: 16-17 decembrie 2023 

Modul 5. 27-28 ianuarie 2024

Modul 6. 24-25 februarie 2024

Modul 7. 23-24 martie 2024

Modul 8. 27-28 aprilie 2024

Modul 9. 1-2 iunie 2024

2 iunie 2024 – Ceremonia de acordare a certificatelor de profesori.

Cursul include câte două evaluări teoretice și practice. 

Înscrieri și alte informații 

telefon/ whatsapp/ signal/ telegram +40731324241

e-mail: centrulkamala@gmail.com

Fie ca Freamătul Inimii Spirituale să ne lumineze viața!

Curs de profesori de Tantra Yoga,  TTC200, septembrie 2023- iunie 2024 

Lasă un răspuns

Theme: Overlay by Kaira