Autor: Veronica Godeanu

Inițiere specială în Înțelepciunea Compasiunii, Tara

In perioada 21-27 iunie 2022, la centrul Kamala va avea loc inițierea in Ințelepciunea Compasiunii, Tara, cu profesoara de meditație și yoga Simona Trandafir.

Inițierea va avea loc în limba engleză, la sala de yoga din Sânpetru, Brașov.

Programul este de marți 21 iunie până luni 27 iunie între orele 19.00-21.30.

Este necesară participarea la toate activitățile (zilnic in perioada 21-27 iunie în intervalul precizat).

Taxa de participare: 300 lei.

Pentru cei care doresc, se poate asigura cazare și masă (solicitați informații în acest sens).

Informații și înscrieri: mobil/ whatsapp/ telegram/ signal +40731324241.

„Tara este una dintre Cele Zece Mari Înţelepciuni (Dasha Maha Vidya) şi reprezintă compasiunea divină, conștiența conștiinței, steaua călăuzitoare.

Fiecare dintre Dasha Maha Vidya este un aspect al Înţelepciunii divine şi totodată o energie fundamentală a manifestării. Ele pătrund totul, susţin totul şi dau naştere lumilor.

În plan uman ele sunt principalele energii ale vieţii. Iniţierile ne ajută să trezim în noi aceste Mari Înţelepciuni prin care ne putem transforma viaţa pe toate planurile – social, spiritual, fizic, psihic, mental.

Meditațiile pe care le vom practica sunt în legătură cu meditația hridaya (meditația pentru revelarea Inimii Spirituale – atman).

În tradiția tantrică, Marea Înțelepciune (Maha Vidya) Tara este cea care ne inspiră compasiunea și forța de a fi conștienți.

Compasiunea este o trăire foarte profundă şi totodată o acţiune plină de iubire. Prin înţelegerea ei oamenii se pot ridica deasupra egoismului, limitelor personalităţii, pot ieşi de sub incidenţa destinului de suferinţă. Şi aceasta deoarece a fi de ajutor unei alte fiinţe, fie om, plantă sau animal, este în primul rând o apropiere de tine însuţi, de Inima Spirituală. Nu poţi să fii compasiv dacă nu îţi laşi sufletul să vorbească şi să îţi ghideze acţiunile. Nu poţi cu adevărat scoate un om din suferinţă dacă nu îi arăţi o cale a Inimii pe care să poată merge aşa încât niciodată durerea să nu-l mai atingă.

De asemenea, conștiența conștiinței este conștiența de Sine, înțelepciunea ca expresie a esenței ființei noastre, fără de care am trăi doar superficial, limitat.

Viața ne este dăruită să ne-o luminăm cu iubire, conștiență, înțelepciune…

”De ce să trăiești ca un pește mort într-un ocean de Dumnezeire?” întreba marele mistic Rumi.

(Simona Trandafir)

Acest seminar cuprinde:

-Inițiere în mantra lui Tara

-Descrierea Celor Zece Mari Căi ale Înțelepciunii Divine din tantra shastra (textele străvechi ale tantrei)

-Aspecte importante ale înțelepciunii lui Tara corelate cu viața de zi cu zi

-Nada Yoga – meditație de reîntoarcere în Sinele Suprem (Inima Spirituală) prin mantra și sunetul tăcerii

-Meditația Hridaya – Meditație de recunoaștere a Inimii Spirituale (atman)

-Tehnici practice din Vijnana Bhairava Tantra

-Modalități specifice pentru trezirea înțelepciunii lui Tara în noi

-Meditație cu Tara

-Mantra și yantra – Inițieri și simbolism

-Hridaya Hatha Yoga – asane, pranayama

-Ritual tantric ca ceremonie finală.

ENGLISH TRANSLATION

Between June 21-27, 2022, at the Kamala Center, will take place the initiation into the Wisdom of Compassion, Tara, with the yoga and meditation teacher Simona Trandafir.
The initiation will take place in English, at the yoga hall in Sânpetru, Brașov.
The program is from Tuesday 21 June to Monday 27 June between 19.00-21.30.
It is necessary to participate in all activities (daily between June 21-27 in the specified interval).
Participation fee: 300 lei.
For those who wish, accommodation and meals can be provided (request information in this regard).
Information and registration: mobile / whatsapp / telegram / signal +40731324241.


“Tara is one of the Ten Great Wisdoms (Dasha Maha Vidya) and represents Divine Compassion, the Consciousness of Conscience, the guiding star.
Each of the Dasha Maha Vidya is an aspect of Divine Wisdom and at the same time a fundamental energy of manifestation. They penetrate everything, sustain everything and give birth to the worlds.
On a human level, they are the main energies of life. Initiation helps us to awaken in us these Great Wisdoms by which we can transform our lives on all levels – social, spiritual, physical, mental, spiritual.
The meditations we will practice are related to the hridaya meditation (meditation for the revelation of the Spiritual Heart – atman).
In the Tantric tradition, the Great Wisdom (Maha Vidya) Tara is the one that inspires our compassion and the strength to be aware.
Compassion is a very deep feeling and at the same time a loving action. By understanding it, people can rise above selfishness, the limits of personality, they can get out from under the incidence of the fate of suffering. And this is because being helpful to another being, whether human, plant or animal, is primarily a closeness to yourself, to the Spiritual Heart. You can’t be compassionate if you don’t let your soul speak and guide your actions. You can’t really bring a man out of suffering if you don’t show him a path of the Heart that he can walk so that the pain will never reach him again.
Also, the Consciousness of Conscience is the self-consciousness, the wisdom as an expression of the essence of our being, without which we would live only superficially, limited.
Life is given to us to enlighten us with love, conscience, wisdom…
“Why live like a dead fish in an ocean of divinity?” asked the great mystic Rumi. ((Simona Trandafir)

This seminar includes:
-Initiation in Tara’s mantra
-Description of the Ten Great Paths of Divine Wisdom from Tantra Shastra (ancient tantra texts)
-Important aspects of Tara’s wisdom related to daily life
-Nada Yoga – meditation of return to the Supreme Self (Spiritual Heart) through the mantra and the sound of silence
-Hridaya Meditation – Meditation for the revelation of the Spiritual Heart (atman)
-Practical techniques from Vijnana Bhairava Tantra
-Specific ways to awaken Tara’s wisdom in us
-Meditation with Tara
-Mantra and yantra – Initiations and symbolism
-Hridaya Hatha Yoga – asane, pranayama
-Tantric ritual as a final ceremony.

Inițiere specială în Înțelepciunea Compasiunii, Tara
Program pentru sănătatea spatelui (mai 2022)

Program pentru sănătatea spatelui (mai 2022)

Sănătatea spatelui și flexibilitatea coloanei vertebrale reflectă armonia întregii noastre ființe, din punct de vedere fizic, energetic, psiho-mental și spiritual.

Cauzele profunde ale afecțiunilor spatelui pot fi îndepărtate dacă îmbunătățim modul nostru de viață. Iar aceasta se poate face prin studiu, înțelegere, mișcare conștientă, atitudini și exerciții specifice, practicate o perioadă corespunzătoare.

OBIECTIVELE programului sunt:

– eliminarea disconfortului și durerilor generate de afecțiunile de la nivelul spatelui și al coloanei vertebrale

– amplificarea energiei interne și a stării generale de sănătate

– înțelegerea cauzelor anatomice, subtile, energetice sau psihologice

trezirea conștienței specifice unei atitudini spirituale în fața vieții.

Se folosesc următoarele modalități practice:

 • posturi yoga și meditație
 • exerciții de respirație și relaxare
 • tehnici de auto-masaj
 • exerciții de mobilitate și întărire a musculaturii
 • recomandări pentru îmbunătățirea alimentației, atitudinii psiho-mentale, stilului de viață.

Din tematică:

– Postura corectă, elongația și stabilizarea coloanei

– Elemente de anatomie fizică și subtilă (somatizarea emoțiilor, tipare mentale eronate)

– Tehnici specifice pentru zona lombară, toracală, cervicală

– Importanța respirației corecte pentru sănătatea spatelui

– Exerciții de mobilitate, tehnici de masaj și auto-masaj

– Recomandări pentru situații de criză.

Informații administrative

Vă recomandăm să aveți haine comode pentru a putea face exerciții (trening, șosete în picioare) și un caiet pe care să vă notați schema de lucru.

Acest modul cuprinde 4 ședințe și are loc în cadrul programului Armonie prin mișcare, în perioada 4 – 25 mai 2022, miercuri, între orele 18.30 – 20.00 și joi, intre orele 10-11.30.

Programul este ținut de profesoara de yoga Veronica Godeanu și are loc în sala centrului Kamala din Brașov, str. Avram Iancu 54 (se poate transmite și online, pe platforma zoom).

Pret: 40 lei/ ședință, sau 150 lei tot modulul de 4 ședințe. Sunt valabile abonamentele din cadrul centrului Kamala.

Informații și înscrieri:

– telefon 0731.32.42.41

– e-mail: centrulkamala@gmail.com.

Tabără de meditație și Hridaya Yoga, 1-10 iulie 2022

Vă invităm să fiți împreună cu noi la începutul verii pentru a consacra o săptămână revelării esenței ființei noastre, numită atman în sanscrită sau, în tradițiile contemplative – Inima Spirituală. În cadrul acestei retrageri vom expune viziunea și principiile fundamentale ale sistemului Hridaya Yoga – Yoga Inimii Spirituale – și vom oferi metodele practice (procedee posturale, tehnici respiratorii, de concentrare și de meditație) pentru a crea condițiile interioare favorabile explorării dimensiunii profunde a conștiinței Sinelui.

În prima parte vom avea și excursii, yoga și meditație în natură astfel:

-Bucuria conștienței momentului prezent pentru a intui eternitatea,

-Excursie și meditație în Peștera Moeciu,

-Tehnci de pranayama și de comuniune cu natura în Pădurea Lempeș,

-Tehnici de regenerare fizică și psihică în natură, în Zona Lempeș.

Duminică 3 iulie vom face împreună meditație folosind boluri tibetane cântătoare.

Ultimele 3 zile (7-9 iulie) toți participanții vor respecta nobila tăcere – mauna, pentru interiorizare, meditații mai adânci, introspecție. Cei care au aspirația de a păstra mauna mai mult timp vor primi tot sprijinul nostru.

Mai mult decât învățarea teoretică sau perfecțiunea procedeelor, vom pune accent pe trezirea freamătului sacru al Inimii, pe deschiderea față de ceea ce este frumos, înălțător, sacru, aspecte pe care le vom regăsi totodată și în propria ființă. Acestea vor fi asimilate prin integrarea unor atitudini și modalități care să faciliteze centrarea în Inimă, liniștirea minții și trezirea Conștiinței Martor.

Ne vom bucura totodată de comuniunea sufletească într-un grup de oameni orientați spre auto-cunoaștere prin introspecție. Va fi timp pentru întrebări și răspunsuri, pentru contemplarea naturii, pentru a fi cu noi înșine. Vom merge împreună în excursii în locuri pure, pline de energie benefică.

Retragerea va cuprinde meditații, sesiuni de hatha yoga, îndrumări și recomandări pentru practica spirituală. Vor fi prelegeri (satsang) pentru prezentarea unor subiecte spirituale necesare revelării Sinelui, atman.

Retragerea va cuprinde, printre altele și:

– Metoda de introspecţie a lui Ramana Maharshi folosind întrebarea “Cine sunt Eu?”

–Descoperirea freamătului mistic (spanda)

-Înțelegerea importanței conştiinţei martor, a iubirii pure ca expresie a conştiinţei unităţii, a tăcerii ca substrat al existenţei.

– Metode de reîntoarcere în conștiința unității (resorbţia sentimentului “Eu” în sursa sa),

– Despre conţinutul şi calitatea minţii,

– Adâncirea în meditaţie, folosind două metode din tradiţia Mahamudra,

– Tehnici de liniştire a minţii folosind controlul respiraţiei,

– Cele patru etape fundamentale în procesul meditației pentru Revelarea Inimii Spirituale,

-Trăirea celor 8 etape (membre) din raja yoga lui Patanjali prin hridaya yoga,

-Tehnici specifice de pratyahara, pranayama, concentrare,

-Descoperirea grației ce poate fi simțită în pauza dintre două respirații,

-Integrarea vieții de zi cu zi în viața spirituală,

-Elemente importante din nada yoga și cheia eficienței în practica asanelor

-Bucuria conștienței momentului prezent pentru a intui eternitatea

Vineri 1 iulie ora 19.00 va fi deschiderea retragerii cu o conferință de introducere ce va cuprinde totodată principiile esențiale în Hridaya yoga și în practica meditației.

Încheierea va fi duminică 10 iulie, ora 16.00, cu împărtăşirea experienţelor şi discuţii pe baza temelor prezentate.

Locaţie: Centrul Kamala din Sânpetru, Braşov, iar pentru cei care nu pot participa fizic, se va transmite online întregul program (pe platforma zoom, cu ID meeting si parolă).

Centrul de Meditație și Yoga – Kamala este situat lângă rezervația naturală Dealul Lempeșului unde se poate ajunge în 2 minute. Pădurea și întreaga ambianță a locului sunt foarte favorabile meditației, contemplării, bucuriei.

Cazarea se face în camere de 1 sau 2 locuri, iar mâncarea va fi lacto-ovo-vegetariană, nu se vor consuma: carne, alcool, tutun, cafea. Pentru vegani se gătește separat, dacă solicitați la înscriere.

Cei care participă online sunt rugati să respecte și acasă la ei condițiile specifice unei retrageri de meditație (pe cât posibil să păstreze mauna – tăcerea, să limiteze interacțiunile sociale și online etc), să țină pe întreaga durată a programului camera video deschisă și să participe la toate sesiunile pentru a se putea bucura astfel cât mai mult de ceea ce poate oferi acest program.

Retragerea este ţinută de profesorii de yoga Simona Trandafir, Liviu Gheorghe, Sebastian Teodor, Veronica Godeanu (cu experiență de peste 30 în yoga).

Program zilnic orientativ (zilele de sosire și plecare au un program adecvat):

7.30-8.00 mic dejun (opțional), 8.00 – 10.00 meditație, 10.00 – 10.30 mic dejun (pentru cine nu l-a luat mai devreme), 10.30-11.45 prelegere, 11.50-13.00 Hridaya Hatha Yoga, 13.00-13.30 meditație, 13.30 – 16.00 pauză de prânz, 16.00-18.30 meditație, 18.30 – 19.00 practică personală, 19.00-19.45 pauză de cină, 19.45-20.00 răspunsuri la întrebări, 20.00-21.30 prezentarea temei zilnice și meditație.

Taxa de participare (fără cazare și masă, sau participare online):

– 700 lei pentru întreaga perioadă (9 zile), sau 100 lei/ zi

– 500 lei pentru întreaga perioadă (9 zile), sau 80 lei/ zi pentru seniori (pensionari)

Se poate participa parțial doar în perioada 1-6 iulie. Din 7 iulie dimineata începe retragerea de meditație în tăcere.

Masa se poate achita separat (80 lei/ zi/ 3 mese).

Pachet complet (taxa de participare, cazare și masă 9 zile)

– 1740 lei, respectiv 1460 lei (seniori) – în camere de 2 locuri.

– 1650 lei, respectiv 1370 lei (seniori) – în camere single

Masa include mic dejun, prânz și cină, meniu lacto-ovo-vegetarian sau doar vegan (la cerere). Prima masă este cina din 1 iulie, ultima masă este prânzul din 10 iulie.

Pentru înscriere se achită un avans de minim 200 lei. Pentru rezervarea locului la cazare este necesara achitarea unui avans de 300 lei. Situațiile individuale se pot discuta separat.

Locurile se ocupă în ordinea achitării avansului!

Informații şi înscrieri:

tel.- telegram – signal – whatsapp:  0040 731.32.42.41 (Veronica)

email: centrulkamala@gmail.com

Fie ca freamătul Inimii Spirituale să ne lumineze viața!

7-day Hridaya Meditation Retreat, 10-18 June

Kamala Yoga and Meditation Center invites you to register for the 7-Day Hridaya Retreat, between 10-18 June 2022. The retreat will take place ON-SITE, in Kamala center, near Brasov, Romania, and ONLINE (on Zoom application).

The Hridaya Silent Meditation Retreat is a unique 7-day immersion experience which uses an artful integration of meditation and yoga techniques to access your real and essential nature, known as the Spiritual Heart, the Supreme Self, or atman.

During the retreat, you will explore the Spiritual Heart from a variety of perspectives, including esoteric Christianity, Sufism, and Kashmir Shaivism. In the advanced stages of practice, all paths of authentic spiritual traditions meet and merge into the same ineffable Reality.

During this program you will stay in complete silence and keep a solitary attitude while receiving a set of inspiring teachings and lectures  to provide you with the opportunity to reach the deep states of consciousness that enable the revelation of the Heart. The approach is a unique integration of Advaita Vedanta, Tantra Yoga, and Dzogchen.

You will learn a form of Self-Enquiry meditation inspired by the non-dual teachings of the great sage Ramana Maharshi.

Most importantly, this retreat will help you experience what it means to be centered in the Heart. This means to be aware of that peaceful and eternal core of your being, which cannot be perceived by the rational mind but is the source of all inspiration, love, and beauty.

No previous meditation or yoga experience is necessary as this retreat is designed for beginner and advanced meditators alike.

This retreat is guided in English, with Romanian translation if needed. 

Content

The retreat includes guided meditations, lectures, and practical methods including:

 • The Self-Enquiry method of Ramana Maharshi (using the question “Who am I?”)
 • Techniques for stilling the mind using breath awareness
 • The symbolism of the Spiritual Heart
 • Methods of Self-centering in everyday life
 • How to maintain awareness of the Spiritual Heart, in the tradition of the Fathers and Mothers of the Desert (from Christianity)
 • The Christian “Prayer of the Heart”
 • Advaita Vedanta’s fundamental principles
 • Methods for moving from individual consciousness to Cosmic Consciousness
 • The four fundamental aspects of the process of revealing your True Nature
 • Daily themed meditations related to Self-awareness
 • Poetry
 • Hridaya Hatha Yoga sessions
 • A contemplation of death as a way to transcend desires and the endencies of the ego
 • An inspiring lecture on the meaning of true love. The leader of the retreat

The Hridaya Meditation Retreat is led by senior hridaya yoga teacher Simona Trandafir and Sebastian Teodor, with an experience of more than 30 years în yoga.

Administrative details:

The schedule of 10 June (arrival day):

14:00 – registration and orientation

16.00 – hatha yoga session and practical recommendations for the retreat (asana, pranayama, mudra, bandha, meditation). We strongly recommend all to participate in this yoga and meditation session, even if you have participated in other Hridaya retreat, so you can be properly prepared for the beginning of the retreat.

18.00 – dinner

19.00 – In the meditation hall, there will be explained guidelines for participants, some general principles of the retreat and it will be the first lecture and meditation.

All administrative details will be resolved that evening (10 June), so that when the retreat will begin on 11 June, the following 7 days will be devoted exclusively for meditation and interiorization.

Daily schedule (11-17 June)

7.30 – 8.00 Breakfast (optional)

8.00 – 10.00 Meditation for the revelation of the Spiritual Heart

10.00 –10.30 Breakfast break (for those who didn’t take it earlier)

10.30 – 11.45 Relevant lecture teaching

11.50 – 13.00 Hatha Yoga practice

13.00 – 13.30 Meditation for the revelation of the Spiritual Heart

13.30 – 16.00 Lunch break

16.00 – 18.30 Meditation for the revelation of the Spiritual Heart

18.30 – 19.00 Time for personal practice

19.00 – 19.45 Dinner

19.45 – 20.45 Q&A

20.45 – 22.00 Daily themes spiritual discourse and meditation.

The end of the retreat will be on 17 June, after the meditation of the afternoon, when the participants will share experiences lived in this period. Next morning, on 18 June, it will be the last meeting for meditation, questions and answers, lunch and the departure of participants.

First meal is dinner on 10 June, the last meal is lunch on 18 June. The diet is vegetarian (vegan on request).

The retreat is held in Sanpentru, a town about 2 km from Brasov, near the wonderful forests and Carpati mountains. The trip from the airport in Bucharest to Brasov takes about three hours, either by train or bus. We can offer you all the necessary information for a fast and safe transport to Sanpetru.

The retreat is held in English, with Romanian translation if needed.

The retreat fee is between 275 – 315 euro, in single or double rooms (there are discounts for seniors or individual situations).

For more info and registration, please contact us:

– by email: centrulkamala@gmail.com or contact@kamala.ro

– by phone +40731324241, whatsapp, signal, telegram

Payment must be made in advance. A deposit of 50 euro is due with reservation.

Registration is made in order of request.

May the Sacred Tremor of the Heart enlighten our lives!

Program Yoga de stimulare cerebrală și armonizare psiho-mentală, Brașov, 14-15 mai

Centrul de Yoga și Meditație Kamala vă invită la al doilea modul din cadrul programului Mindpower. Pot participa și persoane care nu au fost la primul modul.

Scopul acestui program:

Expunerea unor procedee practice eficiente de stimulare cerebrală și armonizare psiho-mentală.

Metoda folosită:

Se bazează pe unele cercetări și realizări recente din neuroștiință care vor permite folosirea unor tehnici moderne de stimulare a capacităților cerebrale.

Totodată va fi expusă viziunea spirituală cu privire la funcționarea creierului și a minții fiind prezentate tehnici și modalități specifice care au drept scop transformarea binefăcătoare a minții prin dezvoltarea metodică şi eficientă a celui de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA) – centrul mental de comandă și control.

Vom pune accentul pe un mod experimental şi practic cu feedback din partea cursanților pentru a înțelege mai profund modul de funcționare și manifestare a planului mental.

Din program:

–Creierul – Undele creierului – Modalități de stimulare a activității cerebrale cu dispozitivul MINDSYNERGY;

– Modul polar de funcționare cerebrală – Emisferele cerebrale – Funcții – Modalități de activare;

– Cele 8 modalități de stimulare armonioasă a creierului;

– Planul mental – Descriere, structură, funcționare;

– Ajna Chakra – al treilea ochi – Prezentare

– Tehnici de trezire și stimulare a activității centrului mental Ajna Chakra în vederea amplificării energiei la nivel mental, creșterii capacității de liniștire a minții, a interiorizării, a puterii de concentrare și a dezvoltării aptitudinilor meditative și contemplative

– Atitudini și metode conjuncturale de auto-control psiho-mental

– Puterea gândului – Arta gândirii pozitive

Date administrative:

Seminarul este susținut de profesorul de Yoga Liviu Gheorghe.

Data: 14-15 mai 2022 (modul 2).

Locație: Sala Centrului Kamala din Brașov, Str. Avram Iancu Nr. 54.

Înscrieri până pe 12 mai 2022.

Programul orientativ:

Sâmbătă: 9.00 – 13.00; 16.00 – 20.00; Duminică: 9.00 – 13.30; 15.30 – 18.30;

Taxa de participare (modul 2):

– 500 lei sau 300 lei/zi

– pentru pensionari 300 lei sau 200 lei/zi.

Pentru înscriere este necesară achitarea unui avans de minim 200 lei.

Pentru persoane din alte localităti se poate asigura cazare si masă (solicitați informații în acest sens).

Informații şi înscrieri:

–mobil: 0731.32.42.41

–e-mail: contact@kamala.ro sau centrulkamala@gmail.com.

Meditație pentru pacea întregii lumi prin trezirea compasiunii

”Compasiunea este stâlpul păcii în lume.

Dalai Lama

Începem această meditație pe 8 martie, Ziua internațională a femeii, și vom face zilnic 49 de zile. (Începeți astăzi sau dacă nu, când puteți)

Consacrăm meditația și rezultatele ei lui Dumnezeu, Inima … pentru binele tuturor ființelor

1. Rugăciunea atribuită lui Sfântului Francisc din Assisi 

2. Invocarea lui Tara 

3. Apoi de 108 ori fiecare dintre următoarele:

• Mantra lui Tara (durează aproximativ 8 minute)  

• Aum Mani Padme Hum (aproximativ 6 minute)

• Rugăciunea Inimii (aproximativ 8 minutes)

Dacă nu aveți suficient timp, renunțați la Aum Mani Padme Hum și/sau Rugăciunea Inimii

4. Invocarea celor patru calități divine

1. Rugăciunea atribuită lui Francisc din Assisi

Doamne, fă din mine unealta Păcii Tale

Acolo unde este ură să aduc iubire,

Acolo unde este ofensă să aduc iertare,

Acolo unde este dezbinare să aduc unire,

Acolo unde este greșeală să aduc adevăr,

Acolo unde este neîncredere să aduc credință,

Acolo unde este disperare să aduc speranță,

Acolo unde este întuneric să aduc Lumina Ta,

Acolo unde este tristețe să aduc bucurie.

O, Stapane, nu te-am căutat atat

Spre a fi consolat… cât pentru a consola,

Spre a fi înțeles… cât pentru a înțelege,

Spre a fi iubit… cât pentru a iubi.

Deoarece:

Dăruind… primești,

Pierzând… găsești,

Iertând… ești iertat,

Murind… reînvii la viața eternă! 

2.Invocarea lui Tara 

Mă închin cu iubire în fața ta – Tara – înțelepciunea compasiunii,

Mă închin în fața ta!

Fie ca Grația bunătății tale divine să se reverse asupra tuturor celor care acum suferă!

Fie ca Grația iubirii tale să ocrotească toți oamenii!

Fie ca Grația forței tale să oprească războaiele și orice forme de agresivitate care există pe planeta noastră!

O, Tara, Mama cea înțeleaptă și plină de compasiune, revarsă-ți grația asupra omenirii care trece acum prin vremuri de confuzie și suferință.

Fie ca iubirea ta și forța ta să îi vindece pe cei bolnavi, să aducă liniște în sufletele celor îndurerați, să trezească mințile celor care conduc popoarele și să aducă bunătatea în sufletele lor!

Tu, care ești Steaua călăuzitoare, întoarce-ne pe toți spre Lumină!

3. Repetarea de 108 ori

Mantra lui Tara

AUM TARE TUTTARE TURE SOHA ( se rostește de 108 ori murmurat; mental doar dacă mintea este deja liniștită)

Pentru a număra rostirile folosiți rozariul sau mala cu 108 sfere. Dacă nu aveți, folosiți 108 boabe de grâu. 

MANTRA:   AUM MANI PADME HUM 

Invocăm astfel trezirea iubirii și a compasiunii în toate ființele.

( se rostește de 108 ori murmurat; mental doar dacă mintea este deja liniștită)

Pentru a număra rostirile folosiți rozariul sau mala cu 108 sfere. Dacă nu aveți, folosiți 108 boabe de grâu. 

Rugăciunea Inimii  

Invocăm grația divină pentru toate ființele:

Se rostește mental, folosind pentru a număra un rozariu sau mala cu 108 sfere

Doamne Iisuse Hristoase (la inspirație)

Miluiește întreaga omenire (la expirație)

4. Invocarea celor patru calități divine

Fie ca toate ființele să fie fericite și să cunoască sursa fericirii.

Fie ca toate ființele să fie eliberate de suferință și de cauzele suferinței.

Fie ca toate ființele să se bucure de binele celorlalți.

Fie ca toate ființele să trăiască în pace, ferite de lăcomie și ură.

În final trăim recunoștința față de Dumnezeu…

Satsang (2): Shambala – tărâmul divin care ne inspiră – 6 mai


Satsang cu profesoara de yoga Simona Trandafir (fizic și on line).

Shambala este o oază de compasiune, iubire, libertate, cultură și spiritualitate cosmică, ai cărei reprezentanți au ocrotit și îndrumat umanitatea de-a lungul secolelor precum o stea călăuzitoare, spre un grad mai mare de înțelegere și o apropiere mai profundă între oameni prin iubire.

Yantra Shambalei
Shambala Yantra

Ca parte a dorului sufletului omenesc, Shambala este expresia speranței de realizare spirituală. Ea reprezintă totodată oglinda interioară în care totul se reflectă și simbolizează în plan profund Inima Spirituală, Sinele. Milioane de oameni din diferite zone geografice au crezut și cred în continuare în existența și realitatea Shambala-ei. Această credință justifică și explică activitățile lor și chiar întreaga lor viață. Dovada o constituie mărturiile aduse de călătoriile, viziunile, inițierile și revelațiile cu privire la Shambala, atât din tradiția yoghină tibetană, cât și din alte tradiții străvechi. Este, prin urmare, o «poveste adevărată”.

Textele care demonstrează indubitabil existența în mod continuu de-a lungul timpului printre oameni, a acestor ființe deosebite‚ precum și a influențelor lor benefice foarte elevate, sunt fascinante și suficiente pentru a trezi în orice om care aspiră la înțelepciune dorința de a le cunoaște. Cu toate acestea, puțini știu detalii despre locul în care se află acești mari înțelepți, felul în care acționează și procedeele prin care se poate lua legătura cu ei.

Subiecte din cuprins:

– Metode de invocare a Shambalei. Descrierea ei, rolul ei în om și în societate.

– Prezentarea metodei tantrice de meditație folosind yantra Shambalei, cum putem să primim ghidarea acesteia (yantra – simbol geometric sacru).

– Viziunea non-dualismului asupra Shambalei.

– Confesiuni despre călătorii și comunicări cu Shambala.

– Despre regele Lumii.

– Activitățile ființelor din această confrerie.

– Legende similare în diferite culturi.

– Viziunea și mesajul Shambalei, călătoria în Inima Spirituală etc.

Informații administrative

Satsang înseamnă „a fi împreună în adevăr”.

Vă invităm la al doilea satsang despre Shambala, cu participare gratuită, însă cu înscriere prealabilă.

Important! Pot participa toți cei care doresc, chiar dacă nu au fost la prima întâlnire despre Shambala.

Acest satsang va avea loc la sala Centrului Kamala din Sanpetru, vineri, 6 mai 2022, de la ora 18.30, și se va transmite și online (prin link-ul de mai jos).

La prelegere pot participa toți cei care doresc, iar pentru inițierea în mantra de comuniune de sfera spirituală a Shambalei vor rămâne în sală doar cei care au practicat zilnic cu yantra (metoda oferită în primul satsang).

Dacă aspirația celor interesați se va menține sinceră și puternică, este posibil să organizăm în luna august împreună cu Sahajananda (Claudiu Trandafir) o proiecție subtilă în tărâmul Shambalei, cu cei care vor face meditațiile zilnice.

Inscrieri și informații:

tel./ whatsapp 0731.32.42.41

e-mail: centrulkamala@gmail.com

Meditație cu boluri tibetane, 25.02.2022, în sală și online

Bolurile himalayene, cunoscute mai ales ca boluri tibetane, produc sunete foarte rafinate  ce te pot ajuta să te purifici, să te interiorizezi, să te relaxezi, să treci dincolo de planul agitat al minții și să descoperi tăcerea adâncă a Inimii Spirituale (atman).Tradiția orientală consideră că bolurile cântătoare au apărut cu câteva secole înainte de perioadei lui  Buddha Sakyamuni (560-480 .i.H), din tradiția tibetană ”Bon”.

Sunetele lor conduc creierul în frecvența theta, caracteristică trăirilor meditative. Se clarifică mintea, întreaga ființă se liniștește, iar intuiția se trezește față de adevărata sa capacitate. Vibrațiile sonore ale bolurilor au un impact benefic asupra sistemului nervos, relaxează și elimină stresul și durerile.

Deși atingerea alternativă a mai multor boluri poate să producă o muzică interesantă, nu aceasta este ceea ce urmărim prin meditația noastră. Vom folosi bolurile cântătoare pentru a ne lăsa purtați în cea mai înaltă frumusețe a ființei noastre, cea a Inimii Spirituale.

Vibrația lor creează un efect imediat de centrare în Inimă, iar la nivelul creierului se produce echilibrarea emisferelor.

Vom folosi atât boluri din metal, cât și boluri din cristal, fiecare dintre acestea având efecte profund benefice asupra întregii ființe.

Meditația are loc vineri, 25 februarie 2022, de la ora 18.30, la sala centrului Kamala din Brașov (str. Avram iancu 54), și se va transmite și online, pe canalul YouTube al centrului Kamala.

Participarea este pe baza abonamentului la cursurile centrului nostru sau cu donație (pentru cei care nu sunt la cursurile noastre). Este necesară programare (datorită numărului de locuri limitat).

Puteți participa la această meditație online folosind următorul link de pe canalul YouTube al centrului Kamala:

O descriere generală a meditațiilor cu boluri tibetane se poate viziona mai jos:

Informații și înscrieri: tel. 0731.32.42.41 sau e-mail: centrulkamala@gmail.com

Curs de profesori de yoga TTC200, acreditare Yoga Alliance – septembrie 2022

1. PREZENTARE

2. VIZIUNEA

3. CRITERII DE CERTIFICARE

4. TERMENII DE ACORD

5. DATE ADMINISTRATIVE IMPORTANTE

Prezentare

Cursul de profesori de meditație Hridaya și Hatha Yoga este o abordare sistematică și cuprinzătoare a meditației și a sistemului tradițional hatha yoga. Școala noastră de yoga este înregistrată în Yoga Alliance (cea mai importantă asociație de yoga din lume) și cursul este autentificat de acest for internațional. Certificatele de absolvire sunt date sub egida Yoga Alliance și vă oferă posibilitatea să predați yoga și meditație în orice țară din lume, respectând legile acelei țări.

Unii dintre absolvenții HTTC vor fi integrați în grupul profesorilor centrului Kamala.

Prin acest curs de profesori de meditație și yoga veți avea același certificat de absolvire (TTC200) echivalent cu al tuturor școlilor de yoga recunoscute de Yoga Alliance.

Cursul de profesori de meditație Hridaya și Hatha Yoga a fost organizat pentru prima oara în Mexic, Mazunte, de Sahajananda (Claudiu Trandafir) în varianta extinsă de 500 de ore. Profesori hridaya răspândesc mesajul Inimii Spirituale în numeroase țări ale lumii – România, Mexic, Canada, Guatemala, Elveția, Olanda, Marea Britanie, SUA, Austria, Germania, Israel etc.

În România cursul este susținut de profesorii Centrului de Yoga și Meditație Kamala: Simona Trandafir, Liviu GheorgheSebastian Teodor

Cursul vă oferă:

– Peste 200 de ore de meditație și Hatha Yoga

– Un manual de yoga care cuprinde toate lecțiile predate

– Un kit ce conține unele materiale predate sub formă scrisă sau audio/video

Pregătirea cuprinde următoarele subiecte:

– Un studiu al principalelor tradiții spirituale de-a lungul istoriei – yoga, budismul Theravada, budismul tibetan, Zen, creştinism – tradiția Isihastă, sufismul etc.

– Explicații detaliate despre învățăturile lui Ramana Maharishi, inclusiv despre căutarea Sinelui (Atma-vichara), Inima Spirituală, Sphurana etc.

– Hridaya Yoga – principii metafizice și concepte de bază, inclusiv Hridaya Hatha Yoga, semnificația Inimii Spirituale (atman), cunoașterea celor 4 atitudini fundamentale din meditația Hridaya, abandonul – o cheie fundamentală pe calea cunoașterii Sinelui, spanda – freamătul Sacru al Inimii (un concept din Șaivismul Kashmirian utilizat în meditația Hridaya), diferențele dintre gânduri, concepte deschise etc.

– Cunoașterea Sinelui în perspectiva lui Shankaracharya

– Inefabilul Sat-Chit-Ananda etc.

– Energia și conștiința – cei 2 poli ai unei practici corecte

– Prezentarea anatomiei subtile – Kosha (corpurile subtile) – Nadi (canale energetice) – Chakra (centrii energetici)

– Asane tradiționale yoga

– ABC-ul în meditație: posturile corespunzătoare, mudre, momentele favorabile, beneficiile meditației etc.

– Tehnici de bază în Pranayama

– Pranayama pentru calmarea minții: teoria respirației ritmice în pranayama, nadhi shodhana pentru meditație etc.

– Prezentare extinsă și îndrumare practică în unele forme de meditație: Atma-vichara (introspecția, metoda lui Ramana), Mahamudra, meditația mergând în conformitate cu Budismul Theravada etc.

– Orientări practice pentru cei care meditează: cum să depășească obstacolele în timpul meditației, sfaturi în funcție de dosha lor dominantă (una dintre cele trei umori corporale în conformitate cu medicina tradițională indiană – Ayurveda) etc.

– Etapele meditației profunde (8 jhanas) în conformitate cu tradiția budistă

– Beneficiile spirituale ale retragerii întuneric – Kaya kalpa, din perspectiva Advaita Vedanta

– O serie de prelegeri despre Advaita Vedanta

– Yoga Sutra lui Patanjali

– Despre Samadhi (stări de Conștiintă Cosmică). Criterii de identificare a diferitelor stări de samadhi și atitudini adecvate pentru a le experimenta

– Studiul efectelor luminii fizice și subtile (fosfene) asupra minții. Studiul învățăturilor din Advaya Taraka Upanishad. Relația dintre lumină si Constiintă

– Conexiunea dintre undele cerebrale și stările de conștiință

– Cele 4 stări de conștiință din perspectiva Yoga

– Cultivarea atitudinilor adecvate pentru o viață sahridaya (o viață plină de entuziasm și bucurie) – transformarea vieții într-un instrument adecvat pentru revelarea Sinelui

– Metode pentru amplificarea concentrării

– Metode de dezvoltare a conștienței: prinderea minții agitate, micro-practicile, tehnica de ultra-încetinire a activităților fizice și mentale etc.

– Metode de trezirea a Inimii: A sufla asupra tăciunilor Inimii, Tonglen etc.

Cursul nostru va cuprinde de asemenea și:

– Anatomie și fiziologie

– Metodologie Hridaya: cum să predați conceptele Hridaya, cum să predați Hridaya hatha yoga etc.

– Formarea practică – 2 sesiuni de practică pentru fiecare participant

– Participarea la o retragere pentru meditație hridaya de 3 zile

– Discuții și îndrumări individuale

– Pregătire în grup

– Retragere individuală de 24 de ore în întuneric – Kaya Kalpa

Parcurgerea cu succes a acestui curs de 200 de ore acordă permisiunea absolvenților să predea meditația Hridaya și Hatha Yoga.

Viziunea

Cursul de profesori Hridaya nu este doar un curs de acumulare a unor cunoștințe specifice, transformarea noastră și obținerea unui certificat de profesor. El ne deschide spre o călătorie spirituală de o viață. Practic vorbind, comuniunea în idealuri, principii și acțiuni, prietenia, învățăturile și susținerea vor continua, de asemenea, după această perioadă.

Acest curs are scopul de a merge dincolo de stilul formal. Învățăm împreună, continuu, în calitate de studenți și profesori, să trecem dincolo de roluri. Aici nu învățăm cum să ne asumăm un nou rol – cel al unui profesor -, ci aspirăm constant să trăim dincolo de orice roluri în societate, în familie, în viață în general.

În comunitatea hridaya educația începe de la o altă paradigmă. Ne respectam reciproc dincolo de roluri, apreciind ceea ce fiecare poate să dăruiască, frumusețea și creativitatea fiecărui suflet. Astfel apare iubirea.

Amplificarea creativității este o modalitate de a învăța în deplină libertate și iubire, ceea ce va trezi calitățile noastre sattvice (armonioase). Acest lucru nu contrazice, ci include nevoia de a fi sistematic și de a înțelege disciplina spirituală necesară în procesul învățării. Când o școală spirituală se bazează pe calitate și standarde sattvice, în ea înfloresc firesc iubirea și frumusețea, armonia şi respectul pentru iubire.

Dacă se focalizează numai pe cantitate și un stil gen franciză, în care particularitățile sunt ignorate, un grup spiritual poate risca degenerarea rapidă. Când facem o activitate cu entuziasm, munca noastră nu este abordată din perspectiva cantității, ci a calității și, prin urmare, se amplifică inteligența, conștiența, iubirea şi creativitatea.

Chiar dacă vor exista examene formale care se bazează pe o pregătire teoretică solidă, accentul se pune mult mai mult pe păstrarea spiritului Hridaya – prin naturalețe, iubire şi conștiență.

Nu încurajăm așa-numitul „spirit competitiv.” Trăind conștient, aspirând la revelarea Inimii Spirituale, devenim profesori buni. Atunci nu mai apare nevoia de a dovedi ceva altora, concurând cu cineva, comparându-te cu ceilalți.

Competența reală a unui profesor Hridaya nu se bazează pe competiție și imagine personală, ci pe iubire și cunoaștere intimă a ceea ce cu adevărat suntem în esența ființei. Și în acest fel oamenii vor veni natural spre noi pentru a primi învățăturile pe care le oferim – atât profesorii, cât și elevii înțelegând că strălucirea Inimii Spirituale este singura autoritate.

Cu toate că învățăturile nondualismului sunt, în esență, dincolo de minte, pentru a le transmite în mod corespunzător trebuie să ne folosim inteligența și inspirația. De aceea cursul nostru încearcă să aducă claritate maximă în principalele sale concepte: freamătul sacru al Inimii, meditația Hridaya, centrul Inimii, introspecția, Hridaya hatha yoga, Samarasa, atenția deschisă, conștiința martor etc.

Prin acest curs de profesori Hridaya promovăm viziunea nondualismului. Acest lucru înseamnă că, în esență, există doar un singur domeniu fundamental – cel al Inimii. Când înțelegem cu adevărat acest principiu, suntem capabili să îl aplicăm atât în întreaga noastră viață, cât și pentru a preda meditația și yoga.

Așa cum Chuang Tzu a spus:

„Învățătura măreață vede totul în Unu.

Învățătura măruntă îl descompune în multiplicitate.”

Ce este spiritual, înălțător, frumos, nobil şi bun izvorăște din aceasta percepție globală.

Cursul de profesori Hridaya are trei direcții principale:

– Trăirea în fundalul tăcerii calme, nesfârșite a ființei noastre – care este cunoaștere reală, Jnana, care este, de asemenea, strălucirea Iubirii, bhakti;

– Cunoașterea unei metodologii practice – care constă în metodele de meditație, de transformare;

– Cunoașterea teoretică (inclusiv metodologia de predare) – care este necesară unui profesor de meditație și hatha yoga.

Vă dorim o inspiratoare călătorie în Realitate!

Criterii de certificare

Următoarele criterii de certificare trebuie să fie îndeplinite de către toți studenții care doresc să devină profesori Hridaya de meditație și Hatha Yoga.

Ne rezervam dreptul de a nu oferi certificatul de absolvire acelui student care nu își îndeplinește obligațiile de curs sau care nu respectă standardele Hridaya, detaliate mai jos.

Prezența

Obținerea diplomei este condiționată de participarea la cele 200 de ore prevăzute de regulamentul Yoga Alliance.

Situațiile speciale se discută în particular cu profesorii Centrului Kamala.

Examene

Fiecare student va susține două examene pe parcursul programului de studiu. Întrebările sunt din prezentările de curs și materialele suplimentare care vor fi primite. Absolvirea cursului depinde de rezultatele obținute la aceste verificări.

Practica

Finalizarea cu succes a tuturor etapelor practice trebuie să demonstreze capacitatea studentului de a preda Hridaya yoga folosind metodologia Hridaya, inclusiv o bună cunoaştere a mnemonicilor și însușirea teoretică a materialului în sine, răspunsul corect la întrebările ce vor fi puse de elevi etc.

Comportamentul profesional și etic

După certificare, este firesc ca un profesor Hridaya să adere la anumite standarde, care vor fi descrise în întregime în Codul spiritual pe care îl veți semna la sfârșitul cursului.

Dacă va fi vreodată o plângere gravă (care se va dovedi justificată) împotriva unui profesor Hridaya, aceasta ar putea duce la suspendarea profesorului respectiv.

Utilizarea numelui „Hridaya”

Încurajăm pe toți absolvenții cursului nostru de profesori Hridaya să predea meditația hridaya și hatha yoga. Numele „Hridaya” ar trebui să fie onorat prin comportamentul și competența profesorului.

Termeni de acord

Cursul de profesori de meditație Hridaya și Hatha Yoga este o abordare sistematică și cuprinzătoare a meditației și a sistemului tradițional hatha yoga. Școala noastră de yoga este înregistrată în Yoga Alliance. Certificatele de absolvire sunt date sub egida Yoga Alliance și vă oferă posibilitatea să predați yoga și meditație în orice țară din lume, respectând legile acelei țări.

Vă rugăm să nu subestimați cerințele intelectuale și fizice care vor fi necesare pentru a participa la un astfel de curs ce condensează într-un interval de timp scurt o amplă filozofie și practică. Vă rugăm să vă faceți o autoevaluare corectă fizică, psihologică și spirituală înainte de înscrierea la acest curs.

Nu pot participa la curs persoanele care au boli psihice grave.

Cursul de profesori Hridaya este structurat cu cele mai bune intenții de a-i ajuta pe elevi să se dedice unei vieți spirituale, pure.

Vă rugăm să citiți următoarele afirmații. Prin bifarea casetei pe formularul de cerere, înseamnă că ați citit, înțeles și ați hotărât să acceptați condițiile stabilite.

Determinarea și comunicarea

Mă angajez să fac tot ce pot pentru a participa la toate activitățile cursului. Dacă am unele necesități personale specifice, yoga sau de altă natură, le voi discuta cu coordonatorii cursului.

Responsabilitatea

Fiind un program complex de studiu și practică, cursul poate ridica unele probleme personale. Programul este menit să încurajeze dezvoltarea personală și, prin urmare, poate impulsiona schimbări considerabile în atitudine. Accept responsabilitatea pentru toate aspectele legate de comportamentul meu în timpul acestui curs.

Punctualitatea

Punctualitatea este una din cheile succesului la acest curs. Accept responsabilitatea de a fi prezent la timp la toate sesiunile programului. Înţeleg că întârzierile repetate sunt motive care pot să atragă neprimirea certificatului de absolvire.

Managementul timpului

Accept responsabilitatea pentru gestionarea timpului, dieta și relațiile mele personale într-un mod care să sprijine participarea mea deplină și punctualitatea la curs.

Puritatea

Conform sistemului Hridaya, este necesar să se mențină puritatea care va amplifica eficiența practicilor spirituale.

Sunt de acord că orice utilizare a tutunului, alcoolului și a altor substanțe toxice este interzisă. Nerespectarea acestei cerințe duce la excluderea de la curs.

Respectul față de colegi și profesori

În scopul de a crea un mediu propice, îmi asum responsabilitatea pentru menținerea unei atitudini de respect față de colegii de curs și față de profesori. În cazul în care apar dificultăți, mă angajez să cer și să urmez sfatul profesorilor mei.

Deschiderea și Discernământul

Hridaya Yoga oferă învățături spirituale, în afara dogmelor religioase de orice fel. Sunt de acord să-mi păstreze o minte deschisă, bunul simț, discernământul, precum și o atitudine echilibrată, în scopul de a aprecia și înțelege deplin învățăturile oferite.

Declar pe proprie răspundere că nu am afecţiuni sau probleme de natură psihologică sau mentală (schizofrenie, paranoia etc).

Înţeleg că recomandările acestui curs nu se substituie sfatului medicului şi tratamentelor medicale. Centrul de Yoga şi Meditaţie Kamala nu este răspunzător în cazul practicării incorecte a tehnicilor yoga predate sau a nerespectării recomandărilor profesorilor de yoga.

Termenii de acord vor fi semnaţi pe fişa de înscriere.

Date importante

Informaţii administrative

Participarea la cursul de profesori include și o retragere pentru meditație de 3 zile în Centrul Kamala și de asemenea materiale scrise și audio necesare pregătirii.

Condiții de înscriere:

– Vârsta minimă de 22 de ani

– Cunoștințe generale de yoga și meditație

– Completarea și semnarea fișei de înscriere și asumarea condițiilor cerute

– Achitarea taxei de rezervare (sau a sumei integrale).

Centrul Kamala își rezervă dreptul de a selecta persoanele care urmează să participe la curs. Acceptarea sau nu a înscrierii la curs va fi anunțată în interval de o lună de la momentul depunerii înscrierii. Cei care nu sunt acceptați vor primi înapoi taxa de rezervare, mai puțin comisioanele de transfer bancar.

Taxa de participare se poate achita în următoarele variante:

– se achita taxa integral (1500 euro/persoana; plata se poate face in euro sau in lei, la cursul zilei). Dacă taxa se achită integral până pe 31 iulie 2022, se oferă o reducere, adică se va achita suma totală de 1350 euro.

– se achita o taxa de inscriere de 200 euro/persoana si diferenta de 1300 euro până la începutul primului modul.

– se achita o taxa de inscriere de 200 euro/persoana, apoi la fiecare modul (lunar, timp de 9 luni, din septembrie 2022 până în mai 2023) o taxa de 175 euro/persoana.

Locaţie

Cursul va avea loc la Centrul Kamala din Sânpetru, Braşov, cu posibilitatea ca o parte din module să poată fi realizate online.

In situatia unor noi restrictii legate de pandemie,  este posibil ca unele module care necesita prezenta fizica a participantilor sa fie reprogramate.  

Cazare și masa

Se oferă cazare gratuit pentru cei din alte orașe care solicită aceasta.

Masa se poate asigura contra cost prin intermediul centrului Kamala.

Micul dejun este oferit gratuit tuturor participanților.

Următorul curs Hridaya Teacher Training Course (HTTC 200) România va avea loc în perioada septembrie 2022 – mai 2023 astfel:

Modul 1. 10-11 septembrie 2022

Modul 2. 8-9 octombrie 2022

Modul 3. 4-6 noiembrie 2022 (retragere de meditație)

Modul 4. 10-11 decembrie 2022

Modul 5. 21-22 ianuarie 2023

Modul 6. 11-12 februarie 20223

Modul 7. 11-12 martie 2023

Modul 8. 8-9 aprilie 2023

Modul 9. 13-14 mai 2023

14 mai 2023 – Ceremonia de acordare a certificatelor de profesori.

Cursul include câte două evaluări teoretice și practice. 

Pentru informaţii şi înscrieri:

telefon 0731.32.42.41, 0731.32.42. 39

email: centrulkamala@gmail.com.

Fie ca freamătul sacru al Inimii Spirituale să ne lumineze viața!

Retragere de meditație, 11-13.03.2022, în sală și online

Unul din cei mari mari yoghini cunoscuţi, Ramakrishna, recomanda să te retragi pentru a medita 3 luni pe an, sau trei săptămâni sau, dacă nu, măcar trei zile. La această retragere de meditație în tăcere pentru revelarea Inimii spirituale pot participa toți cei care doresc să se regăsească pe ei înşişi, să se liniştească, să întrerupă curgerea agitată a vieţii într-o oază de pace şi spiritualitate. Nu este necesară experiența anterioară în yoga sau meditație.

Retragerea va cuprinde meditații ghidate, îndrumări și recomandări pentru practica spirituală, sedinte de hatha yoga. Vor fi oferite recomandările necesare, metodele şi elementele practice meditative, conferinţe cu diferite teme, printre care:

– Metoda de introspecţie a lui Ramana Maharshi folosind întrebarea “Cine sunt Eu?”;

– Freamătul mistic (spanda), conştiinţa martor, resorbţia sentimentului “Eu” în sursa sa, despre conţinutul şi calitatea minţii, iubirea pură ca expresie a conştiinţei unităţii, tăcerea ca substrat al existenţei.

– Adâncirea în meditaţie, folosind două metode din tradiţia Mahamudra: “prinderea minţii agitate” şi “stabilizarea minţii în starea de linişte”;

– Cele patru etape fundamentale în procesul Revelării Inimii Spirituale;

– Tehnici de liniştire a minţii folosind controlul respiraţiei;

– Principiile fundamentale de transformare spirituală în Advaita Vedanta.

– Metode de a translata de la conştiinţa individuală la Conştiinţa Unitătii Divine.

– Minunarea faţă de frumuseţea Inimii Spirituale.

Programul va începe vineri, 11 martie 2022, ora 19, cu noțiuni introductive, întrebări și răspunsuri, urmate de meditație. De sâmbătă dimineaţa până duminică după-amiaza, toți participanţii vor respecta mauna (nu vor vorbi), aşa cum se recomandă în toate tradiţiile contemplative, în isihasm, pentru a crea premisele unei bune interiorizări. Se vor putea adresa întrebări (în scris) profesorilor care ghidează meditația. Retragerea se va termina cu împărtăşirea experienţelor şi discuţii pe baza temelor prezentate, duminică, 13 martie, ora 18.

Retragerea este ţinută de profesorii de yoga Simona Trandafir, Liviu Gheorghe, Sebastian Teodor.

Locaţie: Centrul Kamala din Sânpetru, Braşov.

Pentru cei care nu pot participa fizic, retragerea se va putea transmite online (pe platforma zoom, cu ID meeting si parolă).

În cadrul centrului se respectă condițiile actuale de siguranță (spațiile comune sunt dezinfectate, la fel si maturile de yoga; masca este necesar să fie purtată până se ajunge la locul personal din sală).

Cazarea se face în camere de 1 sau 2 locuri, iar mâncarea va fi lacto-vegetariană, nu se vor consuma: carne, alcool, tutun, cafea.

Cei care participă online sunt rugati să respecte și acasă la ei condițiile specifice unei retrageri de meditație (pe cât posibil să păstreze mauna – tăcerea, să limiteze interacțiunile sociale și online, etc), să țină pe întreaga durată a programului camera video deschisă și să participe la toate sesiunile pentru a se putea bucura astfel cât mai mult de ceea ce poate oferi acest program specific.

Program orientativ:

vineri: 18.30 cina, 19-21 .30

sâmbătă: 8.00 – 9.30, mic dejun, 10.00 – 13.00, prânz, 16.00 – 19.00, cina, 20.00 – 21.30

duminică: 8.00 – 9.30, mic dejun, 10.00 – 13.00, prânz, 14.30 – 18.00

INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

Taxa de participare (fără cazare și masă):

– 250 lei (sau 150 lei/ zi)

– 200 lei (sau 120 lei/ zi) pentru seniori (pensionari)

Pachet complet (taxa de participare, cazare în camere de 2 locuri și masă 2 zile )

– 560 lei

– 470 lei (seniori)

Pachet complet (taxa de participare, cazare single și masă 2 zile )

– 650 lei

– 530 lei (seniori).

Masa include: cina vineri, mic dejun, prânz și cina (sâmbătă), mic dejun și prânz (duminică).

În plus, se poate opta și pentru cina de duminică.

Înscrierile se fac până pe data de 9 martie, în limita locurilor disponibile. Pentru rezervarea locului este necesara achitarea unui avans de 200 lei. Situațiile individuale se pot discuta separat. Locurile se ocupă în ordinea achitării avansului!

Programul complet al retragerilor de meditație organizate de centrul Kamala poate fi consultat la acest link: https://centrul.kamala.ro/evenimente/categorii/retrageri/

Informații şi înscrieri:

tel. 0731.32.42.41 (Veronica)

email: centrulkamala@gmail.com

Fie ca freamătul Inimii Spirituale să ne lumineze viața!

Theme: Overlay by Kaira