Ce este Yoga Inimii Spirituale?

Yoga Inimii Spirituale – Hridaya Yoga (practicata în cadrul Centrului de Meditatie si Yoga Kamala) este o formă de yoga ce reuneşte sinergic atitudini şi metode îndreptate spre revelarea naturii noastre Reale, atman, pe care tradiţiile contemplative au denumit-o Inima Spirituală. Yoga Inimii Spirituale se bazează pe principii şi viziuni spirituale tradiţionale ce se regăsesc în yoga clasică (Patanjali), în advaita vedanta, în tantra, în shaivism. Acestea sunt corelate cu învăţături din sufism, creştinism, budism, taoism.

Metodele folosite pe această cale sunt în principal: meditaţiile de revelare a Inimii Spirituale, tehnicile de concentrare şi liniştire a minţii, hatha yoga.

Ea implică direcţionarea tuturor elanurilor, energiilor, practicilor în vederea creării condiţiilor revelării Inimii Spirituale. Inima Spirituală este Realitatea atât transcendentă, cât şi imanentă oricărui aspect al macrocosmosului. Este esenţa ultimă a tot.

Yoga Inimii Spirituale ne ajută să trăim în intimitatea existenţei, să simţim „pulsul” fiecărui moment, să-i intuim dimensiunea eternă. Ea implică prezenţa conştiinţei martor, atenţia deschisă iradiind din Inimă, iubirea.

Prin Yoga Inimii Spiritualea spirăm să trăim în Inimă, în Suprema Realitate, în Dumnezeu (dar Dumnezeu simţit dincolo de orice concepte şi definiţii religioase). În felul acesta realizăm identitatea cu totalitatea Vieţii.

Cuprins

(daţi click pe fiecare titlu pentru a citi articolul respectiv, mai jos puteţi găsi cuprinsul detaliat, fără linkuri)

Partea I – Yoga Inimii Spirituale

Partea a II-a – Concepte esenţiale în Yoga Inimii Spirituală

Partea a III-a Practica Spirituală – Fundamente

Partea a IV-a – Inima Spirituală

Partea a V-a – Alte elemente cu privire la Yoga Inimii Spirituală

Ce înseamnă pentru noi Yoga Inimii Spirituală

 

Cuprins detaliat

Partea I  – Yoga Inimii Spirituale

Capitolul 1. Principii filozofice în Yoga Inimii Spirituale

Importanţa principiilor pe care se bazează practica spirituală

Premise fundamentale

Corolar

Scopul practicii

Capitolul 2. Centrarea în Inima Spirituală

Esenţa metodei lui Ramana Maharshi

Sentimentul Adevărului

Sărbătoarea centrării în Inimă

Necunoscutul devine Inefabil

Integrarea în viaţa zilnică

Capitolul 3. Principiile practicii

Sistematizarea

Cum ar putea fi cuantificat Inefabilul?

Etape şi direcţii în practică

Capitolul 4. Metodologia sistemului

Mijloace folosite

Structura cursului

Elemente comune şedinţelor de hatha yoga

Capitolul 5. Efecte ale practicii spirituale

Efecte fizice

Efecte psihologice

Efecte spirituale

Partea a II-a Concepte esenţiale în Yoga Inimii Spirituale

1.Spanda

a) Etimologie

b) Despre „miezul” emoţiei mistice sau artistice

c) Semnificaţia fiorului Inimii

d) Argumentul Inimii

e) La ce aspiră, în esenţă, Yoga Inimii Spirituale

f) Puntea dintre individual şi universal

g) Hrana atenţiei

h) Asana – o concretizare a spiritului

i) Vibraţia ce evocă Tăcerea

j) Graţia divină

k) Spanda – Maestrul interior

2. Conștiința martor

3. Atenția deschisă

a) Semnificaţia atenţiei deschise

b) Cum poate fi atinsă

c) Rolul atenţiei deschise în acuitatea percepţiilor

d) Reîntoarcerea senzaţiilor la sursa acestora

e) Limitările strategiei transformării prin „lucrul cu energia”

f) Atunci, ce este de făcut?

g) Şedinţa de hatha yoga din perspectiva „atenţiei deschise”

h) Senzitivitatea Inimii Spirituale

4. Sublimarea

a) Cum să privim grijile?

b) Actul căutării antrenează contracţia faţă de tot ceea ce e contrar acelei căutări

c) Nu e nimic personal în durere

d) A celebra fluxul creator al vieţii

e) Direcţiile energiei

f) Focul sacrificial şi sublimarea

g) Condensarea fericirii în materie

5. Sahaja

a) Etimologie

b) Semnificaţie

c) Reconcilierea contrariilor

d) Viziunea holistică

Partea a III-a – Practica Spirituală – Fundamente

Capitolul 1. Meditaţia de revelare a Inimii Spirituale

Metoda de bază

Cum se produce “revoluţia interioară”

De unde radiază bucuria meditaţiei

Abandonul conştiinţei egotice

Relaţia dintre abandon şi încredere

Despre vulnerabilitate şi forţa interioară

Conştiinţa Inimii Spirituale duce la Nonreacţie

Capitolul 2. Hatha Yoga

Hatha yoga – muzica vieţii

Yoga naturală a Inimii

Sacralitate şi devoţiune prin hatha yoga

Fericirea de a practica

Yoga – celebrare şi abandon

Martorul conştient în hatha yoga

Intrarea şi menţinerea în postură

a) Deslimitarea prin relaxare

b) În asana, atenţia radiază din interior, din Inima spirituală, spre exterior

c) Ce ne revelează liniştea Inimii în timpul execuţiei posturii

d) Echilibrul dintre efort şi relaxare

Rigoarea tehnică – un simplu cadru de expresie a artei spirituale

Creativitatea inerentă practicii posturale

Oglindirea personalităţii în Yoga

Rolul corpului fizic

Memoria ancestrală a trupului

O cheie a stabilităţii minţii

Atitudini de bază faţă de corpul fizic

a) Transfigurarea corporală

b) Corpul fizic experimentat ca spaţiu infinit

c) Non-somatizarea tensiunilor

d) Detaşarea de corpul fizic

e) Nu o eliberare de corp, ci eliberarea „în corp”

f) Nirmana Kaya

g) Sama-rasa

h) Reîntoarcerea energiilor la sursă

i) Glorificarea corpului

j) Kaya Sthairyam – nemişcarea corporală

k) Continuitatea conştientizării

Partea a IV-a – Inima Spirituală

Simplitatea absolută a Inimii

Inima Spirituală nu este doar sufletul, activitatea psihică

Inima Spirituală nu e anāhata cakra

Identitatea dintre ātman şi brahman

Unde ne focalizăm?

Practica spiritualã recomandatã de Ramana

De ce Inima?

Nelimitarea Inimii Spirituale

Inima ca obiect, mijloc de cunoatere şi subiect al meditaţiei

A cuceri versus a te abandona

Construirea unui organ de percepţie

Unitatea dintre Iubire şi cunoaşterea directă, bhaktişi jñāna

“Inteligenţa Inimii” în spiritualitatea creştină

Importanţa “vegherii Inimii”

Ochiul Inimii

Conştientizarea Inimii Spirituale – o cerinţă spirituală fundamentală

Intuiţie şi re-flectare

Luminarii conştiinţei

Care este sursa energiei individualităţii?

Partea a V-a – Alte elemente cu privire la Yoga Inimii Spirituale

Rolul profesorului în Yoga Inimii Spirituale

Cantitate versus calitate

Despre profeţii şi mistere

Secrete şi iniţieri în Yoga Inimii Spirituale

Datorii în vederea participării la cursuri

Libertatea

Toleranţa

În ce constă progresul spiritual

Ce înseamnă pentru noi Yoga Inimii Spirituale

Lasă un răspuns

Theme: Overlay by Kaira