Partea a V-a – Alte elemente cu privire la Yoga Inimii Spirituale

Rolul profesorului în Yoga Inimii Spirituale

În viziunea noastră, rolul unui profesor de yoga este să contribuie la crearea condiţiilor necesare revelării naturii divine a aspirantului. Adeseori, atât hathayoga, cât şi alte tehnici, dacă sunt practicate mecanic, generează un efect contrar: în locul veritabilei deschideri spirituale, ajung să adâncească convingerea că suntem o individualitate separată de Tot.

O idee fundamentală în Yoga Inimii Spirituale este că adevăratul ajutor şi tot ceea ce avem nevoie vine din interior, din Inima Spirituală. Rolul profesorului de yoga este doar să reamintească aceasta şi să facă acest fapt să devină şi mai evident.

În acest fel, practicantul este încurajat să integreze yoga în viaţa de zi cu zi, să o facă să „curgă” în cotidian, fără a mai exista riscul ca practica zilnică, sadhana, să devină un scop în sine.

Profesorul de yoga urmăreşte să trezească şi să reveleze calităţile divine ce sunt deja prezente în Inima fiecăruia.

De asemenea, o caracteristică importantă în YogaInimii Spirituale este că urmărim să acordăm o totală autonomie şi spaţiu de expresie fiecărui aspirant. La fel ca şi în artă, adevărata inspiraţie şi creativitate nu pot veni decât pe fondul iubirii şi libertăţii.

De exemplu, în ceea ce priveşte hatha yoga, rolul profesorului nu se rezumă la a „corecta” posturi. Mult mai important este ca el să dezvolte în fiecare practicant încrederea în natura sa divină şi în calităţile sale. Astfel, fiecare cursant îşi dezvoltă un mod de a practica yoga bazat pe bucuria de a practica, în absenţa oricărei constrângeri.

Profesorulurmăreşte să trezească fericirea de a medita, de a practica hatha yoga, de a exprima natural, în viaţa de zi cu zi, înflorirea sufletului şi creativitatea pe care practica yoga o aduce.

În tradiţia budistă, învăţătorul se prezintă cel mai adesea ca fiind un prieten spiritual, kalyana mitra. Evident, această atitudine a fost secole de-a rândul, şi continuă să fie şi acum, deosebit de fertilă din punct de vedere spiritual. De aceea, o urmăm şi în Yoga Inimii Spirituale.

În ceea ce priveşte experienţele şi „stările” avute de cursanţi în timpul practicii yoga, considerăm că rolul profesorului nu constă atât de mult în a explica semnificaţia conţinutului acelei experienţe. Rolul său este mai degrabă acela de a ajuta practicanţii să aprofundeze conştienţa tiparelor proprii. De exemplu, e mai puţin important ce ai simţit sau ai gândit decât revelarea patternurilor, a tendinţelor gândirii sau trăirilor noastre. În felul acesta, se poate produce un salt calitativ, căci astfel îţi reactualizezi lumea interioară.

Cantitate versus calitate

În locul expunerii a nenumărate procedee şi tehnici, preferăm să expunem constant principiile fundamentale ale unei practici ce permit controlul mental, liniştea interioară şi trezirea Inimii ca organ de percepţie spirituală. Recomandăm mai degrabă focalizarea cu tenacitate asupra unor metode eficiente şi practica meditaţiei de revelare a Inimii Spirituale.

Realizarea în yoga nu se măsoară prin numărul de tehnici însuşite sau de cunoştinţele teoretice acumulate. O astfel de concepţie nu ar putea decât să amplifice orgoliul şi implicit sentimentul separării.

Despre profeţii şi mistere

Yoga Inimii Spirituale se focalizează asupra importanţei momentului prezent. Ea nu încurajează proiecţii idealizate sau fantasmagorice în viitor şi nici nu oferă anunţuri profetice. De asemenea, se evita spiritul competitiv sau ideea unui scop care trebuie atins. Considerăm că un mesaj care porneşte din Inimă şi se adresează Inimii are un efect mult mai profund decât unul care se adresează minţii, sau care speculează fricile, rigidităţile ori dorinţele adepţilor.

În acest mod, aspiraţia spirituală se dezvoltă în mod dinamic, spontan şi natural.

De asemenea, nu ne propunem să încurajăm dogme, credinţe şi nici nu vrem să încurajăm un cult al misterelor. Chiar dacă acestea pot oferi argumente pentru o altă perspectivă decât cea materialistă,practica yoga nu trebuie confundată cu această preocupare pentru profeţii, enigme etc. Deci nu mistere, ci Misterul!

Singurul Mister demn de a fi revelat este „Cine sunt Eu?”, sursa tuturor celorlaltor înţelegeri şi fenomene, misterioase sau nu. Fără acest „punct de referinţă” al Inimii Spirituale, viaţa însăşi e doar precum un vis.

Secrete şi iniţieri în Yoga Inimii Spirituale 

Pledăm pentru simplitatea, libertatea şi naturaleţea mesajului pe care îl aducem: necesitatea centrării în Inima Spirituală, în vederea revelării Realităţii Supreme. De aceea considerăm că el, împreună cu metodele care ajută la aplicarea sa, trebuie lăsat să circule. Adevărurile esenţiale nu au de ce să fie ascunse sau cenzurate. Ele au întotdeauna simplitatea naturaleţei. De aceea nu vom insista pe „revelarea de informaţii ezoterice”. Chiar dacă nu negăm valoarea cunoaşterii teoretice, a fi bine informat sau „performant” nu înseamnă neapărat a fi conştient şi cu atât mai puţin a fi înţelept. Evident, există procedee hatha yoga adresate celor avansaţi, care ar putea fi periculoase pentru începători. În astfel de cazuri, discreţia este necesară, dar din cu totul alte motive. Ea vine în mod natural şi este diferită de „secretomanie”.

Datorii în vederea participării la cursuri

Centrarea în Inimă şi implicit Iubirea care se naşte din aceasta este datoria noastră şi tot ea e libertatea noastră. Singura regulă a iubirii este libertatea.

Un sistem rigid adânceşte conştiinţa separării de ceilalţi şi prin aceasta ne reactualizează propria dramă, în loc să ne reveleze propria dharma (simţul armoniei cu macrocosmul).

Libertatea

Urmărim să oferim „spaţiul” în care fiecare să se poată exprima liber. Chiar dacă întreg sistemul Yoga Inimii Spirituale se structurează pe câteva premise (expuse anterior), nu impunem nimănui să creadă dogmatic în ceva anume. Aceste viziuni ajung să devină experienţă nemijlocită, trăire directă odată cu aprofundarea practicii.

Astfel, învăţăm să respectăm Misterul care suntem şi să ne lăsăm chemaţi de El.

Yoga Inimii Spirituale nu încurajează conformismul şi schemele rigide. Acestea nu fac decât să inhibe creativitatea şi elanul, aspiraţia Spirituală, freamătul sacru. În bucuria libertăţii, practica ne poartă cu uşurinţă spre Inimă, spre centrul radiant al energiilor noastre inspiratoare.

Toleranţa

Respectăm alegerile celorlalţi de a-şi exprima propriile viziuni şi valori. Cu profund respect pentru fiecare, invităm cu căldură pe oricine să urmeze marea celebrare a vieţii prin adâncirea în Inima Spirituală.

Yoga Inimii Spirituale încurajează un larg spectru de exprimări individuale spirituale şi religioase, mai ales atunci când acestea trezesc freamătul sacru al Inimii, atunci când exprimă iubirea, compasiunea, intuiţia naturii noastre reale. În adevărata spiritualitate nu există concurenţă. Există o unică Realitate Supremă. Suntem convinşi că dincolo de forma pe care o religie sau alta a folosit-o pentru exprimarea inefabilului, ele traduc în ultima instanţă aceeaşi aspiraţie, comună sufletului uman, de revelare a aceleiaşi esenţe. De aceea, aşa cum spunea Teilhard de Chardin, „tot ceea ce se înalţă, converge.” În Yoga Inimii Spirituale preferăm să ne orientăm asupra convergenţei, nu asupra elementelor formale şi a distincţiilor. Văzând esenţialul, putem integra tehnici şi metode din diferite tradiţii dacă acestea creează premizele convergenţei în Inimă, în aceeaşi Realitate Ultimă. De aceea, ştim că avem de învăţat din tradiţii precum sufismul, budismul, taoismul sau creştinismul esoteric.

Lipsa prejudecăţilor, experienţa diversităţii şi a diferenţelor individuale sau culturale este o expresie a conştiinţei unităţii divine, înţelegând şi iubind multiplicitatea creaţiei.

Astfel, pornim de la individualitate, cu specificităţile ei, pentru a ne îndrepta spre Unitate.

Prin extensie, putem spune că Yoga Inimii Spirituale acceptă şi aspiră să integreze orice practică sau metodă ce creează condiţiile pentru revelarea naturii noastre spirituale.

În ce constă progresul spiritual

Progresul pe calea spirituală se reflectă printr-o capacitate mărită de centrare interioară, înţelepciune, încredere în jocul divin, capacitate de a onora cu iubire prezenţa divină în tot şi în toate, precum şi înţelepciunea de a celebra divina măreţie a vieţii.

Trezirea spirituală este un proces de continuă deschidere, de afirmare a libertăţii interioare, de recunoaştere a Inimii Spirituale, a adevăratei noastre naturi, care este perfectă. În plan fizic, aceasta se exprimă prin fericire, împlinire, iubire, conştienţă. Libertatea spirituală este un continuu proces de deschidere lăuntrică, de amplificare a echilibrului, a conştienţei. Nu este o stare fixă de care să te agăţi sau în care să te cufunzi.

Atunci când un practicant întrupează principiile Yoga Inimii Spirituale, eldevine în mod spontan mai conştient şi mai capabil să aprecieze frumuseţea vieţii. El dezvoltă sensibilitatea şi compasiunea faţă de ceilalţi, faţă de orice creatură.

Alte semne ale progresului includ o putere interioară, hotărâre, claritate a minţii şi putere de abandon a conştiinţei individuale, capacitate de a aprecia frumuseţea, transfigurare.

Astfel, devenim participanţi mult mai pasionaţi şi mai lucizi ai vieţii, în timp ce urmăm o filozofie a iubirii vieţii atât în practica efectivă, cât şi după aceea.

La început, această atitudine se învaţă în liniştea minţii, în absenţa gândurilor, în meditaţii sau practicând hatha yoga. Apoi realizam ca ea subzistă ca un fond al existenţei pure, un substrat ce dă prospeţime, farmec, conştienţă şi iubire fiecărei clipe.

Partea I – Yoga Inimii Spirituale

Partea a II-a – Concepte esenţiale în Yoga Inimii Spirituale

Partea a III-a – Practica Spirituală – Fundamente

Partea a IV-a – Inima Spirituală

Ce înseamnă pentru noi Yoga Inimii Spirituale

Lasă un răspuns

Theme: Overlay by Kaira