Ce înseamnă pentru noi Yoga Inimii Spirituale

Pentru noi, a practica Yoga Inimii Spirituale este ca o reîntoarcere acasă şi trăire în sublim. Ea aduce în acelaşi timp relaxare, deschidere, purificare, flexibilitate, regenerare, fericire, iubire. Şedinţa de hatha yoga este precum o îmbăiere zilnică în energiile cosmosului. Echilibrul şi armonia trăite în timpul practicii îşi extind ecourile pe întreaga zi. Meditaţia de revelare a Inimii Spirituale conferă un sentiment asemănător celui de reîntoarcere în mijlocul Naturii. Acelaşi gen de bucurie, acelaşi sentiment al reintegrării, acelaşi abandon în tot trăit însă în cea mai profundă Realitate. Simţi pretutindeni aceeaşi natură plină de iubire, conştienţă, splendoare a Inimii Spirituale.

Ceva măreţ se produce, căci simţi că mentalul nu mai este cel care guvernează fiinţa ta, ci că totul este constelat de Inimă. Inima redevine centrul existenţei şi coordonatoarea ritmurilor esenţiale ale vieţii. Inima îşi reia rolul ei de stea călăuzitoare pe firmamentul existenţei.

Mintea devine şi ea o Inimă în care Vidul extatic pulsează, e viu, te hrăneşte cu conştiinţa eternităţii. Atunci e ca şi când Vidul circulă prin nervi, precum sângele prin artere.

Prin centrarea sistematică în Inima Spirituală, energiile sufletului se armonizează şi se succed cu farmecul unui ritual. În universul interior realizăm astfel un ceremonial al nemuririi. El trezeşte şi aprofundează credinţa în eternitatea noastră.

Partea I – Yoga Inimii Spirituale

Partea a II-a – Concepte esenţiale în Yoga Inimii Spirituale

Partea a III-a – Practica Spirituală – Fundamente

Partea a IV-a – Inima Spirituală

Partea a V-a – Alte elemente cu privire la Yoga Inimii Spirituale

Ce înseamnă pentru noi Yoga Inimii Spirituale

Lasă un răspuns

Theme: Overlay by Kaira