Purificarea fizică și subtilă – condiție a progresului spiritual

Secretul unei stări de echilibru şi armonie caracterizată de puritate fizică, psihică şi mentală stă în răspunsul la întrebarea: CUM SĂ FACILITĂM TENDINŢA NATURALĂ CĂTRE PERFECŢIUNE?

Răspuns: În primul rând trebuie să nu o înăbuşim, pentru că ea reprezintă starea naturală a fiinţei umane.

Pe parcursul evoluţiei spirituale, redescoperirea noastră ca fiinţă înzestrată cu multiple potenţialităţi, modifică evident şi în mod binefăcător viziunea cu privire la noi înșine, la semenii noştrii, la Univers și, nu în ultimul rând, cu privire la Dumnezeu.

Autentica cunoaştere de sine revelează în primul rând, înzestrările pe care le avem fiecare dintre noi din punct de vedere fizic, energetic, psihic, mental şi spiritual. Această cunoaştere devine, pe măsura practicii spirituale, din ce în ce mai mult revelatoare. Ea ne conduce la o  transformare lăuntrică progresivă ce poate culmina cu suprema realizare a Conştiintei Sinelui Divin, a Inimii Spirituale, a lui Dumnezeu perceput ca esenţă a fiinţei noastre. 

Dacă acest demers este asumat conştient, suntem conduşi prin experienţe semnificative la o raportare din ce în ce mai inteligentă şi plină de bun simţ la ceea ce ne oferă cu adevărat natura interioară, ca înzestrare, precum şi Universul exterior, ca resurse, pentru a servi acestui scop. Pe parcursul acestei ”călătorii” spirituale se structurează o viziune cu privire la noi înşine şi la Univers din ce în ce mai mult amprentată de recunoaştere, de conştienţă activă, prezenţă şi luciditate. Este o viziune integratoare şi totodata unificatoare prin care viaţa noastră îşi regăseşte adevărata semnificaţie în ansamblul Vieţii Universale. 

Ceea ce merită a fi subliniat este că acest proces al transformării deschide mereu şi mereu noi  orizonturi, spaţii noi, a căror explorare solicită o perpetuă adecvare a condiţiei interioare astfel încât  suntem din nou şi din nou ”chemaţi” la o restructurare dinamică a viziunii şi a reintegrării noastre în acest spaţiu. Aici, practica spirituala este mecanismul prin care sunt actualizate noi resurse, prin care sunt făcute ajustările necesare pe diferitele niveluri ale fiinţei pentru a corespunde planului în care s-a pătruns.   

Ce este purificarea ?

Ne asumăm încercarea de a o defini în felul acesta: Purificarea pe calea spirituală este un proces asumat care înglobează ansamblul tuturor acţiunilor noastre conştient orientate asupra structurilor care compun fiinţa noastră în plan fizic şi subtil, în intenţia de a produce condiţiile favorabile (din punct de vedere fizic, energetic, psihic şi mental) creşterii nivelului frecvenţei vibratorii, cu alte cuvinte a ridicării nivelului de conştiinţă, a transformării fiinţei, în sensul trezirii sale spirituale complete.

În expunerea de mai jos am urmărit să subliniem:

  1. obiectivele pe care ni le propunem în intenția purificării
  2. tipul de abordare conform etapei existențiale la care ne aflăm
  3. principiile și direcțiile de acțiune în demersul purificator
  4. Identificarea factorilor perturbatori
  5. Recunoaşterea nivelurilor perturbate de aceşti factorii
  6. Integrarea modalităţilor de purificare adecvate
  7. Recomandări specifice în vederea purificării psiho-mentale.

Subscrieți canalului nostru de Youtube pentru a fi la curent cu activitățile centrului Kamala.

Pentru orarul cursurilor de yoga și meditație vizitați: https://centrul.kamala.ro/2020/03/programul-cursurilor-online/

Mai multe materiale puteți consulta pe blogul personal ”Amintește-ți de Sine!” https://liviugheorghe.wordpress.com/ și pe canalul Youtube https://www.youtube.com/user/liviugheorghemarian și pe site-ul https://mentoryoga.com/

Puteți sprijini activitatea noastră în domeniul educației spirituale, orice donație fiind binevenită. https://centrul.kamala.ro/donatii/ Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Theme: Overlay by Kaira