Dasha Maha Vidya – Cele 10 Mari Înţelepciuni

Kali – Eternitatea, timpul, aspirația spirituală, forța transformatoare

Tara – Steaua călăuzitoare, compasiunea, conştienţa conștiinței

Tripura Sundari – Iubirea și frumusețea la nivel esențial, primordial

Bhuvaneshvari – Cunoaşterea, energia atotcuprinzătoare a spațiului

Tripura Bhairavi – Focul purificator, concentrarea, perseverența

Chinnamasta – Discernământul, luciditatea, curajul neînfricat, forța sacrificiului

Dhumavati – Beatitudinea vidului, transcenderea suferinței

Bagalamukhi – Fascinaţia mistică și forța stopării

Matangi – Armonia universală și a vieții, energia vindecătoare a naturii

Kamalatmika – Frumusețea și iubirea exprimate în întreaga Creație, prosperitatea materială și spirituală, splendoarea sufletului și a Lumii

Tantra Inimii Spirituale

Există o nesfârșită dorință de libertate și de fericire în fiecare om. Este ușor de înțeles de ce este nesfârșită… ea tinde să cuprindă infinitul. De multe ori vrem să ne depășim limitele și intrăm în tărâmul aspirațiilor, ne construim propriile idealuri de viață sau de iubire și cu speranțe inepuizabile ardem interior pentru a ne transforma existența în eternitate.

Reușesc cei care aleg drumul curat al transformării spirituale, iar tantra shastra (învățătura tantrei) te poate ghida în această călătorie.

Scopul în tantra este atingerea eliberării spirituale și totodată a fericirii și împlinirii aici, în această viață. Tantra este un sistem filozofic și practic ce cuprinde omul cu toată complexitatea sa, cu binele din el, dar și cu problemele sale și îi oferă modalități foarte eficiente pentru transformare.

Tantra folosește exaltarea energiilor pentru a ajunge la simțirea și conștientizarea vibrației pure a Inimii Spirituale și astfel la revelarea lui atman (Eu-l pur, Inima Spirituală).

Esența sistemului tantric este calea celor Zece Mari Înțelepciuni, Dasha Maha Vidya (dasha – zece, maha – mare, vidya – înțelepciune sau cunoaștere). Acestea nu sunt noțiuni abstracte. De altfel, tantra îmbină întotdeauna filozofia cu viața trăită aici și acum. Cu atât mai mult, sistemul Maha Vidya fiind reprezentativ pentru tantra shastra nu putea fi constituit din aspecte separate de ceea ce yoghinul întâlnește clipă de clipă.

Dasha Maha Vidya sunt totodată energii fundamentale atât umane, cât și cosmice, care stau la baza a tot ceea ce există – lucru, ființă, fenomen, idee, galaxie, moleculă etc.

Înțelegerea sistemului străvechi Maha Vidya este sinonimă cu transformarea vieții și cunoașterea de Sine.

Maha Vidya caracterizează totodată foarte bine idealul tantrei – cuprinderea întregii existențe, recunoașterea frumuseții și a armoniei, iubirea a tot și aducerea totului în Inima Spirituală (atman). Chiar și aspectele umbrite de suferință își găsesc locul în perspectiva unificatoare din Maha Vidya, care ne ajută să le depășim.

Imaginați-vă în centrul unei flori, locul de unde pornesc petalele colorate, parfumate, încântătoare. Acela este Sinele, cel din care sunt emanate energiile universului și care creează astfel splendoarea Creației. Acele energii ale sale sunt cele Zece Maha Vidya, cele zece raze ale Înțelepciunii Supreme. Desfășurarea lor dă viață lumilor, le susține, le resoarbe în nemanifestare la sfârșitul ciclurilor. Dar, în același timp, fiecare petală a Înțelepciunii este ea însăși o altă floare, un alt lotus cu caracteristicile sale proprii.

Fiecare Maha Vidya exprimă o realitate fundamentală care guvernează o gamă complexă de energii. Toate acestea ne mențin în viață atât pe noi, cât și întregul univers.

Dasha Maha Vidya – Cele Zece Mari Înțelepciuni reprezintă tot atâtea căi de apropiere de Realitatea Supremă.

Fiecare dintre aceste Maha Vidya poate fi cunoscută și trezită în tine însuți prin diferite modalități specifice. Apropierea de ele se face gradat și poate fi realizată pe mai multe nivele, aceasta în funcție și de aspirațiile și necesitățile individuale. Oricărui om îi este necesară această cunoaștere, dar nu toți ajung să o urmeze în această viață.

Libertatea ca și fericirea se găsesc în conștiință. Altfel ele sunt limitate, parțiale și pentru că se manifestă într-un domeniu limitat și pentru că nimic din această lume, nici un fel de avere sau relație nu poate aduce împlinirea deplină pe care o cauți.

Această împlinire o simți ca pe o încununare a tot ceea ce ești, ca pe o sărbătoare ce se întinde de la domeniul sacrului la cel al vieții obișnuite și în tantra maha vidya poartă numele de Kamalatmika. Ea este înțelepciunea ce te conduce la sărbătoarea existenței, a fericirii, a frumuseții, a iubirii. Dar până să o cunoști pe ea străbați domeniile vaste ale spiritului reflectate prin alte nouă raze astfel:

Timpul care îți pătrunde toată viața este simțit în adevărata sa dimensiune – cea a eternității, prin grația primei Maha Vidya – Kali.

Conștiența și compasiunea sunt trezite prin înțelepciunea lui Tara.

Iubirea fundamentală ce menține întreaga creație ne face să vibrăm până în adâncul sufletului prin grația lui Tripura Sundari.

Cunoașterea este deschisă spre desăvârșire prin forța lui Bhuvaneshvari.

Focul ardent al lui Tripura Bhairavi ne purifică viața și perspectiva spirituală.

Chinnamasta ne umple de curajul necesar unei evoluții nestăvilite și ne trezește discernământul.

Dhumavati ne oferă pacea vidului beatific și ne scoate din suferință.

Fascinația ce izvorăște din Inima Spirituală ne ghidează calea spre desăvârșire prin forța lui Bagalamukhi.

Natura întreagă participă la armonia vieții noastre prin grația lui Matangi.

Și din nou o amintim pe Kamalatmika (Kamala), cea care binecuvântează stabilizarea acestor înțelepciuni în noi și ne arată cum poate fi trăită viața în belșug, fericire și iubire, ca o nesfârșită sărbătoare a Inimii.

Iată câteva caracteristici ale Celor Zece Maha Vidya:

– Kali este considerată Shakti Yoga sau energia în yoga (shakti – energie). Energia lui Kali susține orice proces yoghin interior care ne conduce de la ignoranță spre cunoaștere, de la suferință spre fericire, de la multiplicitate spre unicitate. Aceasta se produce prin trezirea lui Kundalini Shakti care este un aspect al lui Kali.

Kali este eternitatea care la nivel uman este percepută ca timp. Prin inițierea în Kali aspirantul poate să transceandă aspectele efemere, duale și să se reîntoarcă în unitatea primordială a Inimii Spirituale.

Energia lui Kali este puternică, invincibilă și de aceea cel care o cunoaște se înalță deasupra condiționărilor existenței. Kali este aspirația omului către eternitate, către eliberare. Ea este forța lui Kundalini ce  produce transformări uimitoare.

–  Tara cuprinde Tarana shakti sau puterea de a ne salva, de a ne scoate din ignoranță și de a ne duce spre iluminare. Ea este ghidul interior și Steaua călăuzitoare a ascensiunii spirituale, cea care ne ajută să depășim obstacolele, să trecem de oceanul de ignoranță. Ea este conștiența conștiinței și totodată compasiunea desăvârșită. Tara este însăși puterea care ne face să transcendem toate aspectele inferioare din viața noastră. Din această perspectivă, Tara nu numai că ne salvează din fața pericolelor iminente, dar de asemenea, ea ne conduce la nivele din ce în ce mai elevate ale cunoașterii spirituale, dincolo și de valurile turbulente ale gândurilor.

– Tripura Sundari este iubirea și frumusețea la nivelul cel mai profund, esențial. Ea este frumusețea și încântarea inerente procesului yoghin. Odată ce am trecut prin Kali și am fost conduși de Tara către în sus, descoperim frumusețea și încântarea ca forțe interioare prin Sundari. Calea spirituală nu vorbește numai despre renunțare, austeritate sau moarte. Este totodată căutarea unei frumuseți și a unei încântări mai înalte decât cele care pot fi găsite în forme, obiecte, evenimente, experiențe ce țin de această lume. Această căutare a frumuseții și iubirii interioare ne conduce spre Sundari.

Sundari este Akarshana shakti, forța atracției Divinului, care ne deschide spre iubire și spre aspirația de a ne reîntoarce spre Inima noastră. Sundari este energia vieții eterne.

– Bhuvaneshvari este aspectul divin al Mamei care guvernează întregul univers, mișcarea timpului și orientarea obiectelor în spațiu. Puterea sa este Vikasana shakti, puterea de a face totul clar sau evident. Aceasta duce la manifestarea întregii creații. Ducându-ne spre interior, trecem dincolo de tărâmul uman, dincolo de forțele naturii și ajungem în contact cu această putere guvernatoare, măreață a Mamei divine. Prin energia și înțelepciunea lui Bhuvaneswari se restructurează perspectiva noastră asupra vieții și descoperim un simț al libertății, al expansiunii, al bucuriei în toate acțiunile, amplificând influența lui Sundari. Ea creează spațiul și libertatea noastră interioară. Bhuvaneswari este cunoașterea iluminatoare.

– Tripura Bhairavi este forța purificatoare, energia focului subtil ce înlătură orice obstacol. Odată ce este trezită, Bhairavi inițiază și propulsează procesul înălțător în yoga interioară, printr-o cale foarte puternică. Pavitra karana shakti este puterea purificatoare. Acțiunile ei le preced pe cele ale lui Kamala. Focul lui Bhairavi poate să distrugă toate forțele ostile și totodată duce la sublimarea energiilor în Inima Spirituală. Ea este totodată perseverența, focul aspirației, ardoarea ce însoțește drumul nostru spre idealurile propuse, precum și patosul din toate acțiunile pe care le săvârșim cu tot sufletul. Pasiunea unei vieți trăite profund, perseverența, cufundarea totală în miezul oricărui lucru sau fenomen pe care îl studiem, puritatea deplină ce o trezim prin sadhana, toate acestea sunt urmarea trezirii înțelepciunii lui Tripura Bhairavi în noi.

– Chinnamasta este focul din al treilea ochi (ajna cakra) care deschide Sahashrara, prin tăierea simbolică a capului. Aceasta permite energiei Inimii Spirituale să se reveleze și să devină soma, fluviu de beatitudine și de încântare. Lumina lui Chinnamasta îndepărtează ignoranța. Ea este Chhedana shakti sau puterea de a tăia atașamentele, limitările. La cel mai înalt nivel, este luciditatea adâncă, discriminarea, discernământul sau viveka. Ea conferă curajul de neînvins.

Prin trezirea acestei înțelepciuni veți putea să înțelegeți sensul vieții voastre, să discerneți între ceea ce e bine și ceea ce e rău, între adevăr și iluzie. Veți găsi calea cea bună de urmat prin trecerea dincolo de condiționările și limitările mentale, iar existența voastră va fi sub semnul eroismului spiritual.

– Dhumavati este cunoscută ca fiind cea mai bătrână dintre cele Zece Maha Vidya. În cazul ei, este vorba despre avarana shakti, puterea de a ascunde, de a tăinui. Este deseori simbolizată ca o forță care însoțește sărăcirea, dezamăgirea, tristețea, dar în esență este tocmai forța ce te scoate din aceste suferințe. Dhuma este fumul. Fumul lui Dhumavati este de asemenea parfumul de tămâie care ne inspiră. Ea este noaptea primordială în care descoperim originile luminii eterne. Ea dăruiește fericirea necondiționată de nimic și îl ajută și pe omul aflat în cea mai cruntă suferință.

Este descrisă ca fiind marele învățător, cel care revelează cunoașterea ultimă care este dincolo de diferențierile iluzorii cum ar fi cele legate de plăcere sau neplăcere. Forma urâtă prin care e descrisă îl învață pe aspirant să privească dincolo de ceea ce e superficial, să privească în profunzime și să caute adevărurile înalte ale vieții. Înțelepciunea ei ne ajută să acționăm corect în situația în care avem dușmani și să ajungem la armonie.

Ea îi ocrotește pe cei care sunt singuri, sau pustnici, sau călugări și îi iluminează deopotrivă pe toți căutătorii sinceri ai Adevărului Suprem.

– Bagalamukhi este puterea stopării, a neutralizării, este Stambhana shakti. Ea este forța fascinatoare a Inimii Spirituale ce ne cheamă mereu spre desăvârșire. Prin Bagalamukhi, energia lui Kali ne poate opri mișcarea în timp și spațiu și ne poate duce în infinit, în eternitate. În momentul liniștit dintre dualități, ea ne permite să le transcendem. Bagalamukhi e prezența secretă a opușilor în care fiecare lucru e dizolvat înapoi în Inima Spirituală.

Ea este uimirea, minunarea, fascinația pe care o trăim deseori în fața frumuseții. Dorința oamenilor de a vedea minuni este o manifestare directă a lui Bagala. Simțim, intuim că viața ne este mult mai intensă dacă suntem în preajma miracolelor. Dar, ar putea unii întreba, există așa ceva? Bagala le-ar răspunde cu multă forță: ”Există!”

Înțelepții tantrici afirmă că a realiza Bagalamukhi sadhana e una din marile realizări din viață, simbolul faptului că te afli pe calea cea bună în viață, care este cunoașterea Inimii spirituale sau eliberarea.

– Matangi este energia și înțelepciunea care guvernează armonia în întregul univers.  Ea ne ajută inclusiv prin animale, păsări, plante, flori. Ea este Natura care ne înconjoară, farmecul interior care ne duce în profunzimile ființei. Matangi ne aduce toate forțele naturii în ajutor, în sprijinul practicii spirituale. Este cea prin care acționează puterea creatoare și vindecătoare a întregii naturi.

Prin trezirea înțelepciunii lui Matangi, toți cei care se confruntă cu haosul, dezordinea, incoerența, existența fără rost vor putea să depășească aceste situații.

Ea vă ajută să înțelegeți sensul vieții voastre, dar și cum să aduceți armonie în fiecare zi trăită, așa încât clipele să capete forța anilor și zilele frumusețea împlinirilor.

Matangi este totodată și expresia fundamentală a tendinței de unificare într-un tot coerent și unitar a întregului univers și de aceea cunoașterea ei deschide calea spre trăirea unității și unicității divine, principiu fundamental în hridaya yoga.

– Kamalatmika este aspectul de abundență al marilor Înțelepciuni. Prin aspectul prosperității, Kamalatmika ne ajută să intrăm în interiorul ființei noastre, unde găsim o abundență de bucurie, frumusețe, fericire, încântare. Ea reprezintă bogăția interioară. Acesta este rezultatul cel mai înalt al dansului lui Kali prin cele Zece Maha Vidya. Kamala este frumusețea și iubirea în deplină manifestare, exprimarea vie a lui Tripura. Kamalatmika revelează splendoarea în întreaga Creație. Ea este prosperitatea interioară și exterioară, sărbătoarea, încununarea fericirii.

Inițierile în Dasha Maha Vidya

Prin aceste inițieri tradiționale vă invit să intrați într-un tărâm spiritual ce cuprinde filozofie, practică, înțelegeri, întrebări, răspunsuri, mistere, dar în primul rând iubire. Veți cunoaște Tantra śāstra (Învățătura Tantrei).

Întâlnirile special rezervate acestor inițieri vor deschide fiecare, pe rând, câte o Cale a Înțelepciunii: a transformării (Kali), a compasiunii și conștienței (Tara), a frumuseții și iubirii (Tripura Sundari), a cunoașterii (Bhuvaneshari), a purificării (Bhairavi), a discernământului și curajului (Chinnamasta), a vidului (Dhumavati), a fascinației mistice (Bagalamukhi), a armoniei (Matangi), a splendorii și prosperității (Kamalatmika).

Cele zece Căi ale Înțelepciunii vor fi abordate fiecare printr-o sadhana (practică spirituală) specifică ce va cuprinde: program de asane, pranayama, tehnici de meditație, meditații ghidate, construirea yantrelor vii și folosirea lor pentru transpunerea spirituală în lumea caracterizată de ele, ritualuri  de înnobilare a vieții cu darurile fiecărei Căi a Înțelepciunii, integrarea în calea spirituală tantrică .

În prima zi a inițierii participanților le va fi transmisă o mantra ce provine dintr-o linie tradițională tantrică. Elementele simbolice care abundă în filozofia tantrică vor fi aduse în limbajul nostru. Vom oferi exemple concrete în care Tantra śāstra ne poate ajuta în cele mai diverse conjuncturi de viață. Înțelepciunea va fi integrată, va pătrunde în existența noastră.

Vom aborda dimensiunile arhetipale. Fiecare dintre ele sunt guvernate de aceste forme superioare ale înțelepciunii și veți învăța cum să le aduceți la cea mai înaltă valoare în voi înșivă.

Veți ști cum să folosiți Dasha Maha Vidya pentru a vă transforma viața, sau pentru a lua decizii corecte, sau pentru a fi mai buni, mai altruiști sau mai capabili de a interacționa bine cu cei din jur, pentru a cunoaște mai mult, pentru a  descoperi Inima Spirituală, pentru a  depăși condiționările destinice, pentru a fi pur și simplu fericiți.

Miezul practicii tantrice este folosirea mantrelor. De aceea inițierile în mantrele lor sunt importante.

În inițierea pe care o veți primi răzbate fiorul tradiției tantrice străvechi ce este continuată de guru-și autentici din India. Maha Vidya mi-a purtat pașii spre o astfel de inițiere care a completat ceea ce lipsea din pregătirea mea de peste 20 de ani în domeniul spiritualității. Am înțeles atunci că este cu adevărat nevoie de o legătură cu liniile spirituale ce se transmit din om în om, de la Inimă la Inimă. Este ca și cum prima șoaptă a lui Shiva rostită la urechea celui mai bătrân guru, acea primă șoaptă a fost transmisă și retransmisă până a ajuns la mine. Și astfel, Gurul tuturor yoghinilor, maestrul tuturor maeștrilor, prin linia yoghină menținută vie de-a lungul mileniilor, mi-a spus mantrele cu care deja lucrasem de-a lungul vieții. Energiile lor au răsunat magic în fiecare petală a Inimii mele și vor fi transmise mai departe. Shiva, Gurul suprem (Conștiința supremă) își va revărsa grația din nou. Și cu fiecare om care va fi inițiat într-o nouă mantra, încă o rază de Lumină va încălzi Pământul.

Frumusețea, iubirea, înțelepciunea ne vor fi călăuze spre Inima noastră.

Fie ca freamătul Inimii Spirituale să ne lumineze viața!

 Simona Trandafir

Profesoară de yoga și tantra shastra

Lasă un răspuns

Theme: Overlay by Kaira