Sprijiniţi cu 2%

Sprijiniţi cu 2% din impozitul pe venit Asociaţia de Meditaţie şi Yoga în 2014

În fiecare an orice contribuabil poate direcţiona 2% din impozitul pe venitul din anul trecut către un ONG pe care doreşte să îl sprijine. Probabil cunoaşteţi deja activitatea asociaţiei noastre care promovează metodele de educaţie şi dezvoltare personală preponderent axate pe studiul şi practica disciplinei Yoga. Vă rugăm ca prin această modalitate să sprijiniţi proiectele asociaţiei noastre. Nu vă costă nimic – dacă nu stabiliţi către cine vor fi direcţionaţi aceşti bani, vor ajunge în bugetul statului.

De ce să ne acordaţi sprijinul? Pentru că astfel sprijiniţi un mod alternativ de dezvoltare interioară şi educaţie spirituală în România bazat pe metodele eficiente ale sistemului Yoga. Asociaţia noastră susţine şi promovează principiile spirituale ale acestei învăţături milenare în mod practic prin cursuri, seminarii  şi  conferinţe precum şi on-line – prin intermediul unui grup de site-uri care deservesc gratuit mii de vizitatori pe lună. 

Proiectele noastre pot ajuta mai mult, iar pentru aceasta vă solicităm sprijinul!

Ultimul nostru proiect: Programul ”3R – Regenerare, Revitalizare, Reîntinerire” cuprinde un ansamblu de tehnici yoga de refacere şi regenerare a energiei vitale pentru persoanele de vârsta a III-a.

Pentru a vă fi cât mai uşor, iată cum trebuie procedat:

Dacă sunteţi salariat

Dacă sunteţi salariat sau dacă aţi obţinut venituri asimilate salariilor (indemnizaţii de administratori, directori, asociaţi unici etc.):

 1. Descărcaţi Formularul 230.
 2. Tipăriţi formularul (prima pagină).
 3. Completaţi datele de identificare a contribuabilului: nume, iniţiala tatălui, prenume, CNP, adresa de domiciliu (conform cu cartea de identitate), telefon.
 4. Bifaţi la Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult şi completaţi următoarele:
  • Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit / unităţii de cult: 5380598
  • Denumire entitate nonprofit/unitate de cult: ASOCIAŢIA DE MEDITAŢIE ŞI YOGA
  • Cont bancar (IBAN): RO67RNCB0053048598580001

  Suma nu trebuie completată, va fi calculată de organul fiscal.

 5. Semnaţi şi completaţi data.
 6. Depuneţi formularul la registratura administraţiei financiare de care aparţineţi (unde aveţi domiciliul sau unde locuiţi efectiv), până la data de 25 mai 2014 (data înregistrării).

Dacă aţi realizat venituri din alte surse

Dacă aţi realizat venituri din alte surse (PFA, profesii liberale, chirii, câştiguri din investiţii, drepturi de autor, activităţi agricole etc.), trebuie să depuneţi la administraţia financiară o declaraţie privind veniturile pe care le-aţi realizat în anul anterior. Pe respectivul formular, într-o rubrică separată, se pot direcţiona cei 2% din impozitul datorat:

 1. Descărcaţi Formularul 200.
 2. Tipăriţi formularul.
 3. Completaţi formularul, după caz. Anexaţi documentele care justifică veniturile realizate.
 4. Bifaţi la Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult şi completaţi următoarele:
  • Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit / unităţii de cult: 5380598
  • Denumire entitate nonprofit/unitate de cult: ASOCIAŢIA DE MEDITAŢIE ŞI YOGA
  • Cont bancar (IBAN): RO67RNCB0053048598580001

  Suma nu trebuie completată, va fi calculată de organul fiscal.

 5. Semnaţi şi completaţi data.
 6. Depunerea formularului 200 se face la administraţia fiscală, cel târziu pe 25 mai 2014 (data înregistrării).

Alte informaţii

Dacă vă este mai comod, puteţi să trimiteţi formularul prin poştă ca scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe adresa Administraţiei Fiscale.

Adresele agenţiilor fiscale sunt disponibile pe site-ul ANAF.

Dacă doriţi să ne sprijiniţi, vă rugăm să recomandaţi această pagină cât mai multor persoane, fie că o faceţi pe blogurile personale sau în reţelele sociale, fie prin viu grai. Este nevoie de cât mai multe formulare depuse, pentru a putea face ceva semnificativ.

Pentru orice nelămurire, nu ezitaţi să lăsaţi un comentariu.

Lasă un răspuns

Theme: Overlay by Kaira