Inițierea în Dasha Maha Vidya (Cele 10 Mari Înțelepciuni)

Există o nesfârşită dorinţă de libertate şi de fericire în fiecare om. Este uşor de înţeles de ce este nesfârşită… ea tinde să cuprindă infinitul. De multe ori vrem să ne depăşim limitele şi intrăm în tărâmul viselor, ne construim propriile poveşti de viaţă sau de iubire şi cu speranţe inepuizabile ardem interior pentru a ne transforma existența în eternitate.

Reușesc cei care aleg drumul curat al transformării spirituale, iar tantra shastra (învățătura tantrei) te poate ghida în această călătorie.

Scopul în tantra este atingerea eliberării spirituale și totodată a fericirii și împlinirii aici, în această viață. Tantra este un sistem filozofic și practic ce cuprinde omul cu toată complexitatea sa, cu binele din el dar și cu problemele sale și îi oferă modalități foarte eficiente pentru transformare.

Tantra folosește exaltarea energiilor pentru a ajunge la simțirea și conștientizarea vibrației pure a Inimii Spirituale și astfel la revelarea lui atman (Sinele Suprem, Inima Spirituală).

Centrul, miezul sistemului tantric este Dasha Maha Vidya, calea celor Zece Mari Înţelepciuni (dasha -zece, maha-mare, vidya-înțelepciune sau cunoaștere). Acestea nu sunt noţiuni abstracte. De altfel tantra îmbină întotdeauna filozofia cu viaţa trăită aici şi acum. Cu atât mai mult, sistemul Maha Vidya fiind reprezentativ pentru tantra shastra nu putea fi constituit din aspecte separate de ceea ce yoghinul întâlneşte clipă de clipă.

Dasha Maha Vidya sunt totodată energii fundamentale atât umane cât şi cosmice, care stau la baza a tot ceea ce există – lucru, ființă, fenomen, idee, galaxie, moleculă etc.

Înţelegerea sistemului străvechi Maha Vidya conduce la transformarea vieţii şi cunoaşterea de Sine.

Maha Vidya caracterizează totodată foarte bine idealul tantrei – cuprinderea întregii existenţe, recunoaşterea frumuseţii şi a armoniei, iubirea a tot şi aducerea totului în Inima Spirituală (atman). Chiar şi aspectele umbrite de suferinţă îşi găsesc locul în perspectiva unificatoare din Maha Vidya.

Imaginaţi-vă în centrul unei flori, locul de unde pornesc petalele colorate, parfumate, încântătoare. Acela este Sinele, cel din care sunt emanate energiile universului şi care creează astfel splendoarea Creaţiei. Acele energii ale sale sunt cele Zece Maha Vidya, cele zece raze ale Înţelepciunii Supreme. Desfăşurarea lor dă viaţă lumilor, le susţine, le resoarbe în nemanifestare la sfârşitul ciclurilor. Dar, în acelaşi timp, fiecare petală a Înţelepciunii este ea însăşi o altă floare, un alt lotus cu caracteristicile sale proprii.

Fiecare Maha Vidya exprimă o realitate fundamentală care guvernează o gamă complexă de energii. Toate acestea ne menţin în viaţă pe noi cât şi întregul univers.

Dasha Maha Vidya – Cele Zece Mari Înţelepciuni reprezintă tot atâtea căi de apropiere de Realitatea Supremă.

Fiecare dintre aceste Maha Vidya poate fi cunoscută şi trezită în tine însuţi prin diferite modalităţi specifice. Apropierea de ele se face gradat şi poate fi realizată pe mai multe nivele, aceasta în funcţie şi de aspiraţiile şi necesităţile individuale. Fiecărui om îi este necesară această cunoaștere, dar nu toți ajung să o urmeze în această viață.

Libertatea ca şi fericirea se găsesc în conştiinţă. Altfel ele sunt limitate, parţiale şi pentru că se manifestă într-un domeniu limitat şi pentru că nimic din această lume, nici un fel de avere sau relaţie nu poate aduce împlinirea deplină pe care o cauţi.

Această împlinire o simţi ca pe o încununare a tot ceea ce eşti, ca pe o sărbătoare ce se întinde de la domeniul sacrului la cel al vieţii obişnuite şi în tantra maha vidya poartă numele de Kamalatmika. Ea este înţelepciunea ce te conduce la sărbătoarea existenţei, a fericirii, a frumuseţii, a iubirii. Dar până să o cunoști pe ea străbați domeniile vaste ale spiritului reflectate prin alte nouă raze astfel:

Timpul care îți pătrunde toată viața este trăit în esența sa – eternitatea, prin grația primeia dintre Maha Vidya – Kali.

Conştienţa şi compasiunea sunt trezite prin graţia lui Tara.

Iubirea fundamentală ce menţine întreaga creaţie ne face să vibrăm până în adâncul sufletului prin graţia lui Tripura Sundari.

Cunoaşterea este deschisă spre desăvârşire prin graţia lui Bhuvaneshvari.

Focul ardent al lui Tripura Bhairavi ne purifică viaţa şi perspectiva spirituală.

Chinnamasta ne umple de curajul necesar unei evoluţii nestăvilite și ne trezește discernământul.

Dhumavati ne oferă pacea vidului beatific și ne scoate din suferință.

Fascinaţia ce izvorăşte din Inima Spirituală ne ghidează calea spre desăvârşire prin forţa lui Bagalamukhi.

Natura întreagă participă la armonia vieţii noastre prin graţia lui Matangi.

Și din nou o amintim pe Kamalatmika (Kamala), cea care binecuvântează stabilizarea acestor înţelepciuni în noi şi ne arată cum poate fi trăită viaţa în fericire şi iubire, ca o nesfârşită sărbătoare a Inimii.

Iată câteva caracteristici ale Celor Zece Maha Vidya – Cele Zece Mari Înțelepciuni:

Kali este considerată Shakti Yoga sau energia transformatoare în yoga (shakti – energie). Prin înțelepciunea lui Kali energiile procedeelor yoga ne conduc de la ignoranță spre cunoaștere, de la suferință spre fericire, de la multiplicitate spre unicitate. Totodată trezirea lui Kundalini Shakti este corelată de asemenea cu Kali.

Kali este eternitatea care la nivel uman este percepută ca timp. Prin inițierea în Kali aspirantul poate să transceandă aspectele efemere, duale și să se reîntoarcă în unitatea primordială a Conștiinței Supreme a Inimii.

Energia lui Kali este puternică, invincibilă și de aceea cel care o cunoaște se înalță deasupra condiționărilor existenței. Kali este aspirația omului către eternitate, căte eliberare. Ea este forța lui Kundalinii ce produce transformări spirituale ireversibile.

Tara cuprinde Tarana shakti sau puterea de a ne salva, de a ne scoate din ignoranţă şi de a ne duce spre iluminare. Ea este ghidul interior şi Steaua călăuzitoare a ascensiunii spirituale, cea care ne ajută să depăşim obstacolele, să trecem de oceanul de ignoranţă. Ea este conștiența conștiinței și totodată compasiunea desăvârșită. Tara este însăşi puterea care ne face să transcendem toate aspectele inferioare din viaţa noastră. Din această perspectivă, Tara nu numai că ne salvează din faţa pericolelor iminente, dar de asemenea, ea ne conduce la nivele din ce în ce mai elevate ale cunoaşterii spirituale, dincolo şi de valurile turbulente ale gândurilor.

Tripura Sundari este iubirea și frumusețea la nivelul cel mai profund, esențial. Este prima cuantă de voință pentru a crea a Divinului, puritatea primei intenții manifestatoare.

Tripura Sundari este frumuseţea şi încântarea inerente procesului de transformare spirituală. Odată ce am cunoscut-o pe Kali şi am fost treziți spiritual de Tara … descoperim frumuseţea şi încântarea ca forţe interioare prin Sundari. Calea spirituală nu vorbeşte numai despre renunţare, austeritate sau moarte. Este totodată căutarea unei frumuseţi şi a unei încântări mai înalte decât cele care pot fi găsite în forme, obiecte, evenimente, experienţe ce ţin de această lume. Căutare frumuseții și iubirii interioare ne conduce spre Sundari.

Sundari este Akarshana shakti, forţa atracţiei Divinului, care ne conduce în iubire, în aspiraţia de a ne reîntoarce spre Inima noastră. Ea este așadar iubirea și frumusețea la nivel esențial

Bhuvaneshvari este aspectul divin al mamei care guvernează întregul univers, mişcarea timpului şi orientarea obiectelor în spaţiu. Puterea sa este Vikasana shakti, puterea de a face totul clar sau evident. Aceasta duce la manifestarea întregii creaţii. Ducându-ne spre interior, trecem dincolo de tărâmul uman, dincolo de forţele naturii şi ajungem în contact cu această putere guvernatoare, măreaţă a mamei divine. Doar prin această putere toate lucrurile pot să existe, să acţioneze. Sub această putere a lui Bhuvaneswari, a viziunii ei, ea restructurează perspectiva noastră asupra vieţii în conformitate cu înţelepciunea ei, cu graţia ei, dăruindu-ne un simţ al libertăţii, al expansiunii, al bucuriei în toate acţiunile, amplificând influenţa lui Sundari. Ea creează spaţiul şi libertatea noastră interioară. Ea este cunoașterea iluminatoare.

Tripura Bhairavi este înțelepciunea și forța purificatoare, energia focului subtil ce înlătura orice obstacolele. Odată ce este trezită, Bhairavi iniţiază şi propulsează procesul înălţător în yoga interioară, printr-o cale foarte puternică. Pavitra karana shakti este puterea purificatoare. Acţiunile ei le preced pe cele ale lui Kamala. Focul lui Bhairavi poate să îndepărteze toate forţele ostile și totodată duce la sublimarea energiilor în Inima Spirituală.

Ea este totodată perseverenţa, focul aspiraţiei, ardoarea ce însoţeşte drumul nostru spre idealurile propuse, precum şi patosul din toate acţiunile pe care le săvârşim cu tot sufletul. Pasiunea unei vieţi trăite profund, perseverenţa, cufundarea totală în miezul oricărui lucru sau fenomen pe care îl studiem, puritatea deplină ce o trezim prin sadhana (practica spirituală), toate acestea sunt urmarea trezirii înţelepciunii lui Tripura Bhairavi în noi.

Chinnamasta este focul din al treilea ochi (ajna cakra) care deschide Sahashrara, prin tăierea simbolică a capului. Aceasta permite sângelui devoţiunii Inimii Spirituale să se reveleze şi să devină soma, fluviu de beatitudine şi de încântare. Lumina lui Chinnamasta îndepărtează ignoranţa. Ea este Chhedana shakti sau puterea de a tăia, de a separa prin discernământ ceea ce este real de cea ce este nereal. La cel mai înalt nivel, este puterea unei percepţii adânci, discriminarea, discernământul sau viveka. Ea conferă curajul de neînvins.

Prin trezirea acestei înţelepciuni veţi putea să înţelegeţi sensul vieţii voastre, să discerneţi între ceea ce e bine şi ceea ce e rău, între adevăr şi iluzie. Veţi găsi calea cea bună de urmat prin trecerea dincolo de condiţionările şi limitările mentale, iar existenţa voastră va fi sub semnul eroismului spiritual.

Dhumavati este cunoscută ca fiind cea mai bătrână dintre cele Zece Maha Vidya. În cazul ei, este vorba despre avarana shakti, puterea de a ascunde, de a tăinui. Este deseori simbolizată ca o forţă care însoţeşte sărăcirea, dezamăgirea, tristeţea, dar în esență este tocmai înțelepciunea care te scoate din aceste suferințe. Dhuma este fumul. Fumul lui Dhumavati este de asemenea parfumul de tămâie, fumul de tămâie care ne inspiră. Ea este noaptea primordială în care descoperim originile luminii eterne. Ea dăruiește fericirea necondiționată de nimic și îl ajută și pe omul aflat în cea mai cruntă suferință și ignoranță.

Este descrisă ca fiind marele învăţător, cel care revelează cunoaşterea ultimă care este dincolo de diferenţierile iluzorii cum ar fi cele legate de plăcere sau neplăcere. Forma urâtă prin care e descrisă îl învaţă pe aspirant să privească dincolo de ceea ce e superficial, să privească în profunzime şi să caute adevărurile înalte ale vieţii. Înţelepciunea ei ne ajută să acţionăm corect în situaţia în care avem duşmani şi să ajungem la armonie.

Ea îi ocroteşte pe cei care sunt singuri, sau pustnici, sau călugări şi îi iluminează deopotrivă pe toţi căutătorii sinceri ai Adevărului Suprem.

Bagalamukhi este puterea stopării, a neutralizării, este Stambhana shakti. Ea este forța fascinatoare a Inimii Spirituale ce ne cheamă mereu spre desăvârșire. Prin înțelepciunea lui Bagalamukhi putem transcende dualitatea, recunoscând eternitatea din noi.

Bagalamukhi e prezenţa secretă a opuşilor în care fiecare lucru e dizolvat înapoi în Nefiinţă.

Ea este uimirea, minunarea, fascinaţia pe care o trăim deseori în faţa frumuseţii. Dorinţa oamenilor de a vedea minuni este o manifestare directă a lui Bagala. Simţim, inutim că viaţa ne este mult mai intensă dacă suntem în preajma miracolelor. Dar, ar putea unii întreba, există aşa ceva? Bagala le-ar răspunde cu multă forţă: ”Există!”

Înţelepţii tantrici afirmă că a realiza Bagalamukhi sadhana e una din marile realizări din viaţă, simbolul faptului că te afli pe calea cea bună în viaţă, care este cunoaşterea Inimii spirituale sau eliberarea.

Matangi este energia și înțelepciunea care guvernează armonia în întregul univers. Ea ne ajută inclusiv prin animale, păsări, plante, flori. Ea este Natura care ne înconjoară, farmecul interior care ne duce în profunzimile fiinţei. Matangi are şi ea aspectele ei de forţă și ne aduce toate puterile naturii în ajutor în sprijinul practicii spirituale. Este cea prin care acţionează puterea vindecătoare a întregii naturi.

Prin trezirea înțelepciunii lui Matangi toţi cei care se confruntă cu haosul, dezordinea, incoerenţa, existenţa fără rost vor putea să depăşească aceste situaţii.

Ea vă ajuta să înţelegeţi sensul vieţii voastre dar şi cum să aduceţi armonie în fiecare zi trăită, aşa încât clipele să capete forţa anilor şi zilele frumuseţea împlinirilor.

Matangi este totodată şi expresia fundamentală a tendinţei de unificare într-un tot coerent şi unitar a întregului univers şi de aceea cunoaşterea ei deschide calea spre trăirea unităţii şi unicităţii divine, principiu fundamental în hridaya yoga.

Kamalatmika este aspectul de abundenţă al marior Înțelepciuni. Prin aspectul prosperităţii, Kamalatmika ne ajută să intrăm în interiorul ființei noastre, unde găsim o abundenţă de bucurie, frumuseţe, fericire, încântare. Ea reprezintă bogăția interioară. Acesta este rezultatul cel mai înalt al dansului lui Shakti prin cele Zece Maha Vidya. Kamala este frumusețea și iubirea în deplină manifestare, exprimarea vie a lui Tripura Sundari. Kamalatmika revelează splendoarea în întreaga Creație. Ea este prosperitatea interioară și exterioară, sărbătoarea, încununarea fericirii.

INIȚIERILE ÎN DASHA MAHA VIDYA

Prin aceste inițieri tradiționale vă invit să intrați într-un tărâm spiritual ce cuprinde filozofie, practică, înțelegeri, întrebări, răspunsuri, mistere, dar în primul rând iubire. Veți cunoaște Tantra śāstra (Învăţătura Tantrei).

Întâlnirile special rezervate acestor inițieri vor deschide fiecare, pe rând, câte o Cale a Înțelepciunii: a eternității (Kali), a compasiunii și conștienței (Tara), a frumuseții și iubirii (Tripura Sundari), a cunoașterii (Bhuvaneshari), a purificării (Bhairavi), a discernământului și curajului (Chinnamasta), a vidului (Dhumavati), a fascinației mistice (Bagalamukhi), a armoniei (Matangi), a splendorii și prosperității (Kamalatmika).

Cele zece Căi ale Înțelepciunii vor fi abordate fiecare prin sadhana (practică spirituală) specifică ce va cuprinde: program de asane, pranayama, tehnici de meditație, meditații ghidate, construirea yantrelor vii și folosirea lor pentru transpunerea spirituală în lumea caracterizată de ele, ritualuri de înnobilare a vieții cu darurile fiecărei Căi a Înţelepciunii, integrarea în calea spirituală tantrică .

În prima zi a inițierii participanților le va fi transmisă o mantra tradițională a acelei Maha Vidya care este atunci invocată. Elementele simbolice care abundă în filozofia tantrică vor fi aduse în limbajul nostru. Vom oferi exemple concrete în care Tantra śāstra ne poate ajuta în cele mai diverse conjuncturi de viață. Înţelepciunea va fi integrată, va pătrunde în existenţa noastră.

Vom aborda dimensiunile arhetipale. Fiecare dintre ele sunt guvernate de aceste forme superioare ale înțelepciunii şi veţi învăţa cum să le aduceţi la cea mai înaltă valoare în voi înşivă.

Veți ști cum să folosiți Dasha Maha Vidya pentru a vă transforma viaţa, sau pentru a lua decizii corecte, sau pentru a fi mai buni, mai altruişti sau mai capabili de a interacţiona bine cu cei din jur, pentru a cunoaşte mai mult, pentru a descoperi Inima Spirituală, pentru a depăşi condiţionările destinice, pentru a fi pur şi simplu fericiţi.

Baza practicii tantrice este folosirea mantrelor. De aceea iniţierile în mantrele lor sunt importante.

În iniţiere răzbate fiorul tradiţiei tantrice străvechi ce este continuată de guru-şi autentici din India. Liniile spirituale se transmit din om în om, de la Inimă la Inimă. Este ca şi cum prima şoaptă a lui Shiva rostită la urechea celui mai bătrân guru, acea primă şoaptă a fost transmisă şi retransmisă până a ajuns la tine. Şi astfel, Gurul tuturor yoghinilor, maestrul tuturor maeştrilor este întotdeauna cel care face Inițierea. Shiva, Gurul suprem (Conștiința supremă) îşi va revărsă mereu graţia. Şi cu fiecare om care va fi iniţiat într-o nouă mantra, încă o rază de Lumină și Înțelepciune va încălzi Universul.

Frumusețea, iubirea, înțelepciunea ne vor fi călăuze spre Inima noastră.

Fie ca freamătul Inimii Spirituale să ne lumineze viața!

Simona Trandafir

Profesoară de yoga și tantra shastra

Theme: Overlay by Kaira